Tutkijat: Maailmanloppu on estettävä

Tutkijat varoittavat kauhistuttavasta tulevaisuudesta
Facebooktwitterlinkedin

17 kansainvälisen ympäristötutkijan joukko varoittaa, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamat seuraukset tulevat olemaan paljon aiempaa ymmärrettyä vakavampia. Ne uhkaavat koko planeetan kykyä ylläpitää enää monimutkaista elämää, myös ihmiskunnan elämää.

Tutkijajoukko pelkää, että jo tämän vuosisadan aikana ilmastonmuutos, lajien massasukupuutto ja luonnonvarojen ylikulutus voivat ajaa maailman katastrofitilaan.

Jopa miljoona lajia sukupuuttoon

Tieteellisen tutkimustiedon valossa maailman noin 7–10 miljoonasta lajista jopa 20 prosenttia eli noin miljoonaa uhkaa sukupuutto seuraavien vuosikymmenten aikana.

Kun lasketaan yhteen koko maapallolla elävien selkärankaisten eläinlajien massa (yhteensä 0,17 gigatonnia), 59 prosenttia on ihmisten koti- ja hyötyeläimiä ja 36 prosenttia ihmisiä.

Kaikki villit eläimet, nisäkkäät, linnut, matelijat ja sammakkoeläimet muodostavat enää viisi prosenttia kokonaismassasta.

Biodiversiteettikato tarkoittaa ihmiskunnan itsestäänselvyytenä pitämien ekosysteemipalvelujen, kuten juomaveden, puhtaan hengitysilman, hedelmällisen kasvumaan ja kasvien pölytyksen, vaarantumista.

 

Nykyrikkaudet otettu velaksi

Samaan aikaan ihmiskunta ylikuluttaa maapallon luonnonvaroja yhä kiihtyvällä tahdilla: Kun vielä 1960-luvulla ihmiskunta kulutti 73 prosenttia maailman vuosittain tuottamista luonnonvaroista, vuonna 2016 ihmiskunnan kulutus oli noussut jo 170 prosenttiin.

85 prosenttia energiasta, 65 prosenttia kuidusta ja miltei kaikki muovi tuotetaan yhä fossiilisista varannoista.

Maailman väestön odotetaan kasvavan 9,9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä entisestään lisää ylikulutusta.

Tutkijat varoittavat, että planetaariset rajat ylittävää kulutusta ei voi enää ylläpitää, vaan sitä on pakko suitsia, joko suunnitelmallisesti tai sitten katastrofien seurauksena.

”Nykyinen korkea elintaso on saavutettu ympäristön ja tulevien sukupolvien kustannuksella. Lyhyen tähtäimen hyvinvointiin keskittyminen uhkaa pitkällä aikavälillä kaikkia elämää ylläpitäviä järjestelmiä”, tutkijat kirjoittavat raportissaan, joka julkaistiin tammikuussa Frontiers in Conservation Science -lehdessä.

 

”Talouskasvusta on luovuttava”

Tutkijat kirjoittavat, etteivät halua lannistaa, mutta vaativat myös kylmää realismia ja tosiasioiden tunnustamista: Nykytie johtaa tuhoon.

Tilanteen vakavuus vaatisi tutkijoiden mukaan perusteellisia muutoksia globaaliin kapitalismiin. Talouskasvusta olisi luovuttava. Luonnolle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset olisi hinnoiteltava. Fossiilisia raaka-aineita ja energiaa ei saisi enää käyttää.

Markkinoita ja pääoman kertymistä olisi säädeltävä tiukasti. Eriarvoisuuskehitystä olisi torjuttava. Hyvinvoinnin olisi jakaannuttava nykyistä tasa-arvoisemmin kaikkien ihmisten kesken.

 

Pakolaisia ja sotia

Tutkijat suhtautuvat hyvin epäileväisesti päättäjien kykyyn ja tahtoon tehdä riittäviä, välttämättömiä politiikkamuutoksia, jotta katastrofi olisi vielä estettävissä.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hidastamisen politiikkatoimet ovat täysin riittämättömiä. Tällä hetkellä maailma on lämpenemässä jopa kolme astetta vuoteen 2100 mennessä.

Tutkijat ennakoivat, että ympäristökatastrofit lietsovat eriarvoisuutta ja nostattavat valtaan populistisia, ympäristötekoihin vihamielisesti suhtautuvia poliitikkoja. Tämä tekee tarvittavien kansainvälisten toimien toteuttamisesta entistäkin vaikeampaa.

Köyhyys, eriarvoisuus, nälänhätä, kuivuus, taudit, juomaveden puute ja tulvat ajavat jopa miljardi ihmistä ilmastopakolaisuuteen vuoteen 2050 mennessä.

Tästä kaikesta seuraa monenlaisia konflikteja. Tutkijat pitävät mahdollisena jopa ydinsotaa.

Facebooktwitterlinkedin