Työturvallisuus on asennelaji

Kuusakoski työturvallisuus
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä Kuusakoski kehittää työturvallisuutta järjestelmällisesti. Työssä on mukana koko henkilöstö. Tavoitteena on poistaa työtapaturmat kokonaan.

 

Vastuullinen perheyhtiö Kuusakoski Oy pyrkii kierrätystoimialan johtavaksi toimijaksi myös työturvallisuudessa.

Neljä vuotta sitten Kuusakosken johto asetti tavoitteekseen vähentää työtapaturmien määrää yhtiössä alle toimialan keskiarvon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuusakoski saavutti tavoitteen etuajassa jo tänä syksynä.

Vielä vuonna 2018 yhtiössä sattui noin 40 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Teollisuuden keskiarvo on 30 tapaturmaa.

Tänä syksynä Kuusakoski onnistui vähentämään tapaturmat 12,4:ään miljoonaa työtuntia kohti.

Pitkän tähtäimen tavoitteena Kuusakoskella on poistaa työtapaturmat kokonaan.

”Tässä työssä tapaturmien vähentäminen on keskeinen tavoite. Tänä vuonna olemme päässeet jo reilusti alle toimialan keskiarvon ja olemme menossa kohti nollaa. Matkaa on vielä, mutta suunta on nyt käännetty”, kuvailee Kuusakosken QEHS-päällikkö Janne Haaksluoto.

 

Johto sitoutunut

 

Haaksluoto näkee onnistumisen taustalla sen, että johto ja esimiehet ovat sitoutuneet turvallisuuteen ja että työssä on mukana koko henkilöstö.

”Tapaturmia pystyy vähentämään, kun kaikki meillä työskentelevät ajattelevat, että turvallisuus on tärkeä juttu ja olennainen osa työn arkea. Turvallisuus on asennelaji”, Haaksluoto summaa.

Kuusakoski

Turvallisuuskoulutusta koko henkilöstölle

 

Kuusakoski otti käyttöön työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen sertifioidun OHSAS18001-standardin jo 2017. Nyt hyviä, turvallisuutta edistäviä toimintamalleja viedään järjestelmällisesti käytäntöön yhtiön kaikilla tasoilla.

Tavoitteena on, että ensi vuoden loppuun mennessä kaikki Suomessa työskentelevät nelisensataa työntekijää suorittavat yhden päivän turvallisuuskoulutuksen. Koulutuksesta myönnetään myös Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämän järjestelmän mukaisesti Työturvallisuuskortti.

Haaksluoto on jo kouluttanut lähes sata työntekijää. Hän pitää hyvänä, että kouluttajalla on tuntemusta Kuusakosken koko toiminnan kirjosta.

Yhdessä työntekijöiden kanssa keskustelemalla ja ryhmätöitä tekemällä syntyy yhteinen käsitys työn tyypillisimmistä riskeistä ja riskejä pienentävistä toimintatavoista.

Kuusakoskella on paljon pitkään yhtiössä työskennelleitä. Kymmenien vuosien työuralla syntyy kokemusta ja hiljaista tietoa vaaran paikoista ja hyvistä tavoista ehkäistä riskejä. Tätä kokemusta on hyvä sanoittaa ja välittää eteenpäin muillekin.

”Työntekijät tuntevat käytännön äärimmäisen hyvin. Minulla taas on kaksi vuotta sitten taloon tulleena tuoretta silmää ja kokemusta työturvallisuudesta eri yrityksissä. Koulutuksen juju on se, että osallistamalla saadaan ihmiset ajattelemaan itse, jolloin työturvallisuus toteutuu päivittäin arjessa.”

 

Ennätysmäärä turvallisuusideoita

 

Työntekijöiden ennakoivat havainnot vähentävät työtapaturmia.

Muutama vuosi sitten Kuusakoski aloitti kampanjan, jossa se aktivoi henkilöstöä tekemään turvallisuushavaintoja. Työntekijät raportoivat lähetä piti -tilanteet ja muut turvallisuuteen liittyvät havainnot.

Hyvistä turvallisuuden kehittämisideoista palkitaan. Turvallisuushavaintojen määrä on lähes kaksinkertaistunut joka vuosi vuodesta 2016 lähtien. Tänäkin vuonna turvallisuushavaintoja on tullut koronapandemiasta huolimatta jo nyt enemmän kuin viime vuonna.

”Työntekijät tekevät viikoittain hyviä ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Ne voivat olla esimerkiksi sellaisia, että syttyville akuille otetaan käyttöön metalliastia. Nämä ovat hyviä ideoita, jotka usein kannattaa toteuttaa”, Janne Haaksluoto kertoo.

 

Turvavarteissa tilannekuva

 

Kuusakoskella otettiin myös vuosi sitten käyttöön kuukausittaiset turvavartit. Ne ovat turvallisuusjohtamisen työkalu. Turvavarteissa esimiehet käyvät turvallisuusasioita läpi systemaattisesti ja säännöllisesti oman väkensä kanssa.

Turvallisuusjohtamisen tueksi rakennettiin kattava raportointijärjestelmä. Esimiehet näkevät yhdellä klikkauksella, mitä omassa palvelupisteessä on tapahtunut ja mikä on koko Kuusakoski-yhtiön tilanne.

Turvavartteihin osallistuu paitsi Kuusakosken oma henkilöstö kaikissa Suomen 20 toimipisteessä, myös vakituiset aliurakoitsijat.

Haaksluoto kertoo, että aliurakoitsijoiden työturvallisuuden kehittäminen on Kuusakosken seuraava turvallisuustavoite.

 

Tapahtuneesta oppia

 

Ennakointi ja turvallisuushavainnot ovat olennainen osa työturvallisuutta. Kuusakoski pyrkii siihen, että jos jotakin sattuu, siitä otetaan opiksi, jottei vastaava toistuisi.

Tapaturmat ja riskitilanteet tutkitaan ja niistä laaditaan raportti. Opit viestitään johdolle, esimiehille ja koko henkilöstölle.

”Viestintä koko henkilöstölle on tärkeää. Jos hyvä käytäntö on vain pienen piirin tiedossa, siitä ei ole hyötyä.”

Kuusakoski

Toimialan riskit hallintaan

 

Liukastumiset ja kompastumiset ovat tyypillisimpiä teollisuuslaitoksilla sattuvia tilanteita.

Jätemateriaalien lajitteluun liittyy myös riski viiltohaavoista. Riskejä pienennetään esimerkiksi viiltosuojakäsineiden ja muun suojavarustuksen käytöstä muistuttavin viestintäkampanjoin.

”Kuusakosken käsittelyprosesseissa voi vapautua haitallisia aineita, esimerkiksi metallipitoisia pölyjä. Lisäksi melu on merkittävä tekijä, joka voi vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Näiden työperäisten altisteiden yhä parempaan hallintaan on tällä hetkellä käynnissä oma projektinsa.”

Paloturvallisuus on tärkeä asia kierrätystoimialalla. Toisinaan syttymisiä tapahtuu Kuusakoskesta riippumattomista syistä, koska yhtiö vastaanottaa esimerkiksi akkuja. Tulipalojen määrää on saatu viime aikoina vähenemään.

”Olemme satsanneet ensisammutuskalustoon ja henkilöstön osaamiseen niin, että jokaisella on valmius sammuttaa alkava tulipalo.”

 

Työympäristöön huomiota

 

”Yksi suurimmista riskeistä on se, että pihaverkostossamme liikkuu paljon raskaita työkoneita, ja samalla myös ihmisiä jalan. Siinä on riski isoille vahingoille”, Haaksluoto sanoo.

Toinen riski liittyy prosessilinjaston kunnossapitotöihin. Näissä tilanteissa voi olla esimerkiksi putoamisvaara.

Seuraavien vuosien tavoitteena Kuusakoskella on aktivoida henkilöstöä edelleen kehittämään työturvallisuutta työn arjessa.

Tätä työtä tukee säännöllinen turvallisuusviestintä.

Työympäristön turvallisuuteen kiinnitetään jatkossa entistä tarkempaa huomiota:

”Käymme kaikki laitteet ja linjastot yhä systemaattisemmin läpi ja varmistamme, että myös kunnossapitotöitä ajatellen kaikki kulkuväylät sekä kaiteet ja muut putoamissuojaukset ovat täysin kunnossa.”

Kuusakoski

Vastuullinen Kuusakoski

 

Vastuullisuus on yksi Kuusakosken ydinarvoista.

Sen ytimessä ovat sekä työturvallisuus että ympäristöystävällisyys.

Kuusakoski kehittää jatkuvasti työturvallisuutta. Yhtiön tavoitteena on poistaa työtapaturmat kokonaan.

Kuusakosken strategiassa on tulla toimialansa johtavaksi toimijaksi työturvallisuudessa.

 

LISÄTIETOJA:

QEHS-päällikkö Janne Haaksluoto,

Kuusakoski Oy, p. 020 781 7050,

janne.haaksluoto@kuusakoski.com

www.kuusakoski.com

 

Kuvat: Kuusakoski. Ennakointi ja turvallisuushavainnot ovat olennainen osa työturvallisuutta Kuusakoskella.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Facebooktwitterlinkedin