Uudet ympäristöhuollon palvelut tehostavat lajittelua ja tarjoavat CO2e-päästötietoa

Hanna-Liisa Järvinen ja Jukka Koivisto
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Harvat mittaavat vielä jätteistä syntyviä päästöjä, sillä päästötietoja ja yhteismitallisia laskennallisia parametreja on ollut vaikea saada. Konkreettisten päästötavoitteiden asettaminen on ollut mahdotonta, vaikka halua organisaation toiminnan kehittämiseen löytyisikin. Nyt tilanne on toisin.

”Tilanne on onneksi muuttunut ja tiedolla johtaminen yrityksen vastuullisuustyössä on entistä varmempaa”, iloitsee Urbaser Oy:n toimitusjohtaja Jukka Koivisto ja jatkaa:

”Olemme kehittäneet viime vuodet raportointijärjestelmäämme, josta saatava jätehuollon päästöraportti perustuu aina uusimpaan saatavilla olevaan dataan ja yhteismitallisiin kertoimiin, jotka paljastavat hiilidioksidipäästöjen kehittymisen.”

Alun perin ympäristöhuollon kokonaispalveluihin ja hallinnointiin keskittynyt Urbaser on kehittynyt alle 20 vuodessa valtakunnalliseksi ympäristöalan palvelutoimittajaksi. Urbaser palvelee omalla kalustollaan asiakkaitaan, joiden joukossa on niin kaupan ja teollisuuden kuin julkisen sektorin toimijoita.

Eri toimialoilla halutaan nyt seurata jätteisiin liittyviä päästöjä entistä tarkemmin. Urbaserin asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvisen mukaan kaikenkokoiset organisaatiot voivat tehostaa jätehuoltoaan ja löytää yhä hiilineutraalimpia tapoja toimia.

Päästöihin on helpompi vaikuttaa, kun niistä saadaan kerättyä luotettavaa dataa.

”Tiedon tuottaminen on ollut meille todella tärkeää alusta lähtien. CO2e-päästölaskennan ja päästöjen kompensointipalvelun lisäksi etenemme nyt hiilikädenjälkilaskennan saralla”, Järvinen kuvailee uusimpia harppauksia eteenpäin.

 

Yhteismitalliset kertoimet on sovitettu Suomen olosuhteisiin

Urbaserin päästölaskennan takaa löytyvä ainutlaatuinen jätehuollon hiilidioksidipäästöjen raportointijärjestelmä piirtää yksiselitteisesti näkyviin jätteiden hiilijalanjäljen kuukausittaisen kehityksen. Asiakas voi myös itse kirjautua selainpohjaiseen raportointijärjestelmään ja luoda mittatulosten avulla jätehuoltoon konkreettiset, mitattavat tavoitteet.

”Usein seurantakin paljastaa, että muutos ei välttämättä vaadi valtavaa ponnistusta, vaan arkisia tekoja”, Järvinen kertoo.

Ajantasaisiin ja yhteismitallisiin kertoimiin pohjautuva raportointi on myös suhteutettu Suomen oloihin. Raportti erittelee kuljetusten sekä jätteiden käsittelyn ja kertoo näin, miten CO2e päästöt painottuvat. Asiakas voi myös seurata kaikkien jätejakeiden ja tyhjennyskohteiden kuukausittaisia päästöjä.

Laajamittainen jätehuollon CO2e-päästöjen raportointijärjestelmä on tehty yhdessä rakennetun ympäristön suunnitteluyritys Sitowise Oy:n elinkaariasiantuntijoiden kanssa.

”Pidän takuuvarmana sitä, että päästötietojen aukoton seuranta ja niistä raportointi eri sidosryhmille on yrityksen kilpailuetu. Siksi se kannattaakin rakentaa saumattomaksi osaksi organisaation vastuullisuusraportointia”, Koivisto nostaa esiin.

Lue lisää: urbaser.fi

Urbaser

Facebooktwitterlinkedin