Viherpesu kielletään, laitteet saa korjauttaa – Komissio julkaisi direktiiviehdotuksensa vihreistä väittämistä ja kuluttajien oikeudesta korjauttaa tuotteet

Pesukonetta korjaamassa
Facebooktwitterlinkedin

Euroopan komissio julkaisi 22. maaliskuuta 2023 direktiiviehdotuksen, joka asettaa säännöt erilaisille kuluttajatuotteita koskeville ympäristöväittämille.

Vihreiden väittämien aloite pyrkii estämään viherpesua.

Tavoitteena on lisätä kuluttajien mahdollisuuksia tehdä ympäristökestäviä ostoksia.

Valmistajien. myyjien ja tuottajien on tarjottava kuluttajille luotettavaa, vertailukelpoista ja todennettavaa tietoa tuotteidensa ympäristövaikutuksista.

Direktiiviehdotus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Ympäristömerkinnät vaikeaselkoisia

Lakialoitteen taustalla on vuoden 2020 tutkimus, jonka mukaan peräti 53 % tuotteiden ympäristöväittämistä oli epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perusteettomia.

Ei ole ihmekään, että kuluttajien luottamus ympäristöväittämiin on hyvin matalalla. Kuluttajat eivät myöskään pysy kärryillä aidoista ja tekaistuista ympäristömerkeistä. Markkinoilla on peräti 230 kestävyyttä viestivää merkintää. Informaation läpinäkyvyys vaihtelee suuresti.

Todisteet tiskiin

Direktiiviesitys listaa, mitkä toimet ja ympäristöväittämät ovat harhaanjohtavia ja jatkossa kiellettyjä.

Ympäristöväitteitä ei saa esittää, ellei valmistaja tai myyjä pysty esittämään niille katetta ja todisteita.

Tuotteissa ei saa enää käyttää kestävyysmerkintää, ellei se perustu sertifioituun järjestelmään tai ole viranomaisten hyväksymä.

Sekin kielletään, että ympäristöväittämä ulotetaan kattamaan koko tuote, vaikka se koskisi oikeasti vain pientä osaa tuotteesta tai pakkauksesta.

Korjaamisesta helpompaa

Samaan aikaan Euroopan komissio julkisti myös direktiiviehdotuksen säännöistä, jotka edistävät tuotteiden korjattavuutta.

Tavoitteena on, että kuluttajien olisi nykyistä helpompaa ja ennen kaikkea edullisempaa korjauttaa omistamansa tuotteet sekä huoltaa ja ylläpitää niiden kuntoa ja käytettävyyttä.

Takuuaikana myyjä olisi velvollinen tarjoamaan tuotteelle korjauspalvelua, ellei se ole kalliimpaa kuin vaihtaa tuote uuteen.

Takuuajan jälkeen kuluttaja saisi uusia oikeuksia tuotteen korjauttamiseen.

Kodinkoneille korjauspalvelua

Kuluttaja saisi oikeuden vaatia tuottajaa korjaamaan rikkimennyt tuote.

Korjausoikeus koskisi sellaisia laitteita, jotka kuuluvat EU:n ekologisen tuotesuunnittelun piiriin. Nämä ovat suuria kodinkoneita kuten pesukoneita, astianpesukoneita, jääkaappeja ja imureita.

Direktiiviehdotus ei velvoittaisi tuottajia tarjoamaan korjauspalvelua ilmaiseksi, vaan se voi olla erillinen, maksullinen palvelu.

Tuottajien täytyy myös informoida kuluttajia niistä tuotteista, joiden korjaamisesta kuluttaja on itse vastuussa.

Korjaajat vertailuun

Direktiiviehdotuksen toisena tavoitteena on perustaa digitaalinen alusta, joka yhdistää kuluttajat korjaus- ja kunnossapitopalvelujen tarjoajiin.

Kuluttaja voi pyytää korjaajalta lomaketta (European Repair Information Form), joka helpottaa arvioimaan korjaushintoja ja -ehtoja ja vertailemaan korjauspalvelujen tarjoajia. Samalla korjaajat voivat hakea laatustandardia osoittamaan korjauspalvelujensa toimivuutta.

Komission molemmat ehdotukset menevät seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Pesukoneiden korjauttamisesta tulisi jatkossa nykyistä helpompaa.

Facebooktwitterlinkedin