Vihreä Uusiutuva Äänekoski ja Plänet B vauhdittavat Äänekosken kestävää kaupunkikehitystä ja yritysekosysteemiä

Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Äänekosken kaupunki on menossa hyvää vauhtia kohti kestävää kaupunkirakennetta.

Avainsanoja ovat uusiutuvat materiaalit, uusiutuva energia, kiertotalous, biotalous, ekosysteemi sekä osallistava kaupunkikulttuuri ja yhteen (bio)hiileen puhaltaminen.

Kaupungissa on käynnissä muutos kohti kestävää kaupunkikehitystä, jota vauhditetaan kahdella hankkeella: Biotalousekosysteemin edistämisen hanke Plänet B sekä Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hanke, jotka molemmat tavoittelevat hiilineutraalia ja kestävää kaupunki kehitystä eri perspektiiveistä.   Puhuri on kaupungissa myötäinen ja kaupungin johto sekä päättäjät sitoutuneita.

 

Vihreä Uusiutuva Äänekoski

 

Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hankkeen tavoitteena on luoda ja jalkauttaa ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkikonsernin tytäryhtiöineen.

Ympäristöohjelman avulla kaupunki tavoittelee oman toimintansa kasvihuonekaasujen vähentämistä 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

”Äänekoskella on tehty jo paljon hyviä ilmastotekoja esimerkiksi kaukolämmön, uudisrakentamisen ja ruokahävikin suhteen, mutta Vihreä Uusiutuva Äänekoski tähtää systemaattiseen ilmastotoimintaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Liikenne on Äänekoskella suurin päästölähde ja sen puhtaisiin ratkaisuihin meidän on panostettava niin kaluston suhteen kuin palvelujen kehittämisessä. ” Näin kertoo hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen.

 

HINKU-verkostoon

 

Suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu myös verkostoituminen sekä toisilta kunnilta hyvien oppien omaksuminen. Äänekoski liittyikin Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon marraskuussa.

Hankkeen toiminta on monipuolista ja osallistavaa. Asukkaille, paikallisille yrityksille sekä muille toimijoille halutaan antaa enemmän keinoja vaikuttaa omiin valintoihin ja kehittää omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Yhtenä tärkeimmistä asioista Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeessa pidetään nuorten kuulemista ja tukemista ilmastotyössä. Yhteistä tapahtumaa ollaan suunnittelemassa ensi vuodelle.

Kaupunkilaisten osallistaminen edistää ilmasto- ja ympäristö tavoitteita, mutta se lisää myös asukkaiden hyvinvointia ja tukee elinkeinoelämän edellytyksiä. Osallistamisen keinoja ovat mm. kyselyt, palvelupilotit sekä erilaiset tapahtumat ja työpajat, joissa voidaan keskustella sekä pohtia asioita yhdessä.

Toisaalta yhteistyötä tehdään myös paikallisten yritysten kanssa.

 

Plänet B -hankkeella maailmanluokan ekosysteemi

 

Muun muassa jätteet ja kierrättäminen puhututtaa paikkakunnalla ja jätehuoltoyhtiö Sammakkokankaan kanssa mietitään ratkaisuja lajittelun helpottamiseksi.

”Me voimme luoda uusia käytäntöjä, auttaa alulle uusia toimijoita tai olla apuna kehittämässä jo olemassa olevaa liiketoimintaa ekologisemmaksi paikallisten yritysten kanssa. Hanke voi esimerkiksi tukea ja auttaa selvitystyössä erilaisten hiilineutraalien yritysratkaisujen löytämiseksi. Tässä Plänet B ja Vihreä Uusiutuva Äänekoski löytävät yhteisen toimintapinnan”, sanoo Kortelainen.

Plänet B-hankkeessa tavoitteena on rakentaa Äänekoskesta bio-/kiertotalouden maailmanluokan ekosysteemi.

Tätä tavoitellaan uusien toimijoiden sijoittumisella, luomalla mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntyyn yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä rakentamalla digitaalinen ja fyysinen alusta tietojen vaihtoon ja testaukseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Äänekoski. Bio- ja kiertotalous ovat siitä hauskoja asioita, että ne yhdistävät erilaiset toimijat keskenään ihan uusillakin tavoilla, sanovat Sirpa Kortelainen ja Sari Åkerlund.

Facebooktwitterlinkedin