Yhdyskuntajätevesien käsittelyyn innovatiivista tekniikkaa

Kotitalouden jätevesiä piirroskuvassa
Facebooktwitterlinkedin

Nykyasuntojen jätevesien käsittelyyn kuuluvat vesihuuhtelukäymälät, viemärit sekä pumppaamot ja jäteveden käsittelylaitokset. Jätevesistä pystytään poistamaan suurin osa haitta-aineista. Vesimäärät ovat kuitenkin niin suuria, että ajan mittaan paljon ravinteita sekä metalleja ja muita myrkkyjä pääsee vesistöihin. Nykyjärjestelmän parantaminen ja ylläpito on kallista. Rahoista noin 80% kuluu viemärien saneeraukseen ja uusiin käsittelylaitoksiin.

Uusi jätevesien käsittely

Uusiin tai saneerattaviin asuntoihin voidaan asentaa laivoista ja hotelleista tutut alipainekäymälät. Niistä käymäläjäte ja pieni määrä huuhteluvettä imetään alueen biokaasulaitokseen. Sinne toimitetaan myös biojäte. Biokaasu sopii esimerkiksi huoltoliikenteen polttoaineeksi.  Laitos tuottaa myös lannoitetta, jota voivat käyttää alueen kasvihuoneet ja seudun maatilat.

Asuntojen suihkujen, pesukoneiden ja keittiöiden ns. harmaat vedet on helppoa käsitellä taloyhtiön omilla puhdistuslaitteilla ja käyttää uudelleen. Vedenkulutus vähenee huimasti.

Suomessa alipainekäymälöitä valmistaa mm. kansainvälinen yritys Evac Oy.

Keskustelua tarvitaan

Alipainejärjestelmän kaikki osat ovat valmista, koeteltua tekniikka. Uudistuksessa tarvitaan neuvotteluja etenkin kunnan, rakennusyhtiöiden, jätevesiyhtiön, biokaasuasiantuntijoiden, ympäristöviranomaisten, taloyhtiöiden sekä nykyisten ja tulevien asukkaiden kesken.  Uudenlaisesta kustannusten jaosta on sovittava.

Kuntien hankkeet kannattaisi liittää Suomen kiertotalousohjelmaan. Työn tueksi jokin teknisistä korkeakouluista tai VTT voisi vertailla nykyistä ja alipainejärjestelmään perustuvaa jätevesihuoltoa. Vertailu selvittäisi mm. pitkän ajan vaikutukset kuntien talouteen: kalliita vanhojen viemärien saneerauksia ja puhdistamojen hankintaa ei tulevaisuudessa tarvittaisi. Siksi kuntien tai niiden jätevesiyhtiöiden kannattaisi alkaa kompensoida taloyhtiöille uuden alipainejärjestelmän noin kolme kertaa kalliimpia investointikustannuksia.

Alipainejärjestelmien yleistyessä jätevesipäästöt vesistöihin loppuvat vähitellen. Tuotettu lannoite on arvokasta varsinkin haitta-aineista vapaan fosforin takia. Maaperästä louhittavan fosforin ennustetaan loppuvan jopa jo 50 vuoden kuluttua.

Oheisessa taulukossa on vertailtu muutamia nykyisen ja uuden järjestelmän vaikutuksia taloyhtiöille. Taulukko perustuu Tampereen teknillisen yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken tekemään tutkimukseen (Resource recovery via distributed biogas production, 2016).  Työ oli osa ”Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut (BEST)” tutkimusohjelmaa.

Jäteveden käsittelyvaihtoehtojen vertailua. Leskinen ja Turtiainen, lähde: Kinnunen V.

Alipainejärjestelmän luulisi kiinnostavan metropoleja, joiden vesivarat niukkenevat. Järjestelmästä voitaisiin saada Suomelle merkittävä vientituote ja mainetta rakennus- ja kiertotalousaloillemme! Kun ensimmäiset korttelit valmistuvat, innokkaita kansainvälisiä vieraita varmasti riittää.

Digitaulukko mullistaisi vaihtoehtojen vertailun

Kaikki osapuolet eivät jaksa perehtyä hankkeiden vaihtoehtoja vertaileviin raportteihin. Entä jos jätevesien käsittelystä laadittaisiin digivertailu. Taulukon ruutuja klikkaamalla näkisi esimerkiksi vanhan ja uuden vessan toimivan. Myös niiden ääniä voi vertailla. Videot nähtyään ymmärtää myös, miksi alipainevessa on hygieenisempi ja siten parempi pandemian varalta.

Myös jätevesipuhdistamon ja biokaasulaitoksen toimintoja voi videoilla havainnollisesti vertailla. Talousvaikutuksetkin tulisivat ymmärrettäväksi. Esimerkiksi investointien koroilla on merkittävä vaikutus pitkällä aikavälillä. Digitaulukon korkoa muuttelemalla jokainen voi ymmärtää asian. Asiantuntijoiden raportitkin löytyvät taulukon linkeistä. Tässä vain muutama esimerkki.

Isosta digitaulukosta jokainen voi helposti valita mielestään tärkeät asiat. Silti uudistuksen monitahoisuus tulee selväksi. Taulukkoa voidaan käsitellä vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa, joihin voi osallistua myös etänä. Retkiä valmiille asuinalueelle järjestettäisiin. Taulukkoa täydennettäisiin videoilla osapuolten edustajien näkemyksistä. Lisäksi linkki avoimille keskustelusivuille, jossa asiantuntijat vastaavat ja neuvovat tutustumaan aineistoon.

Hyväksyttävyyden hankkiminen vaatii demokratiassa vuorovaikutteista suunnittelua kaikkien osapuolten kanssa. Siksi avoimuus ja ymmärrettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä.

Teksti: Antti Leskinen ja Markku Turtiainen.

Leskinen on Tampereen kuntademokratian entinen kehittämispäällikkö ja dosentti Tampereen yliopistosta. Turtiainen on täysinpalvellut valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusneuvos.

Kuva: Adobe Stock: Kotitalouksien jätevesien lähteitä.

Facebooktwitterlinkedin