Yhteiset askeleet luovat kiertotalouden tiekartan

Facebooktwitterlinkedin

23.3.2016

Suomi ja suomalaiset yritykset ovat nyt uuden mahdollisuuden edessä; uutta talouskasvua, työpaikkoja sekä kestävää kehitystä olisi näköpiirissä, jos omaksumme uuden tavan toimia. Tuo tapa on hiilineutraali kiertotalous, jossa materiaalit sekä arvo kiertävät ja neitseellisten luonnonvarojen käytöstä pyritään eroon. Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.

Yhteiskuntien on muututtava tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi kiihtyvän väestönkasvun, luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastokriisin myötä. Maailma tarvitsee edelläkävijöitä. Niille on tarjolla suurimmat hyödyt, kun maailman talouden perusta on uusiutumassa kohti kestävämpää muotoa. Sitra tekee työtä, että Suomi olisi kiertotalouden kärkimaa vuonna 2025. Tavoitteeseen päästään vain, jos Suomessa isolla joukolla otetaan yhdessä askelia kohti tuota tavoitetta ja harjoitellaan uudenlaisia tapoja tehdä asioita.

Nopea eteneminen mahdollisuuksia tarjoavalla polulla ei kuitenkaan suju, ellemme sovi yhdessä askelmerkeistä: Mikä on tahtimme, milloin on syytä sipsuttaa, milloin puolestaan ottaa harppauksia? Kuinka vältämme tallomasta toisiamme varpaille? Ohjenuoraksi tehdään Sitran johdolla kansallista kiertotalouden tiekarttaa. Työn tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila tehokkaimmista keinoista, joilla päästään kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotalous on pitkälti markkinalähtöistä toimintaa, mutta sitä voidaan vauhdittaa sääntelyllä ja kannusteilla.

Kiertotalouden tiekarttatyö saa entistä vahvemman tuen valtiolta, kun askelmerkkejä aletaan asetella maaliskuusta alkaen yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Mukana ovat myös elinkeinoelämä sekä muut merkittävät sidosryhmät. Ministeriöt saavat käyttöönsä Sitran vetämän ja fasilitoiman tiekarttatyön tiedot ja tulokset.

Sitran tavoitteena on, että hallinto ja kokeilut vauhdittavat innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. Jo tiekarttatyön aikana tehdään konkreettisia kokeiluja, joiden avulla testataan kiertotalouteen kannustavia ideoita ja uusia toimintatapoja kevyesti sekä nopeasti. Kokeiluihin tarvitaan toimijoita, jotka osaavat tarttua kiertotalouden mahdollisuuksiin ja uusiin toimintatapoihin. Julkiselta sektorilta tarvitaan puolestaan mahdollistajia, jotka varmistavat, että ennakkoluulottomat kokeilut saadaan toteutettua. Kokeilujen tulokset pyritään skaalaamaan laajemmin yhteiskuntaan.

Kunnat ja kaupungit ovat keskeisiä toimijoita kiertotalouden käytännön kehittämisessä ja soveltamisessa. Kiertotalous luo myös mahdollisuuksia kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyölle, mikä tukee paikallista kasvua ja työllisyyttä. Sitran tavoitteena on edistää kiertotalouden ratkaisujen kokeilemista kunnissa ja kaupungeissa. Tässä hyödynnetään oppeja ja tunnistettuja kehitystarpeita aiemmasta Sitran toiminnasta. Erityisesti pyritään hyödyntämään Sitran resurssiviisas alue -avainalueella perustetun resurssiviisaiden kuntien muodostaman Fisu-verkoston (Finnish sustainable communities) ja sen toimintaa tukemaan muodostetun palvelukeskuksen työtä. Niissä on jo otettu ensimmäiset askeleet kohti edelläkävijyyttä.

 

Laura Järvinen

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Sitran Kiertotalous-avainalueella

 

Facebooktwitterlinkedin