Ympäristönsuojelu tulossa ihmisoikeussopimukseen

Facebooktwitterlinkedin

Ihmisoikeussopimukset voivat auttaa pelastamaan maailman ilmastonmuutokselta.

Eurooppalainen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvosto on tehnyt aloitteen, joka sisällyttäisi oikeudet puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan.

Euroopan neuvoston väistyvä puheenjohtajamaa Georgia ja tulevat puheenjohtajamaat Kreikka ja Saksa esittivät yhteislausunnossaan toukokuussa, että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen tulisi lisätä uusi osio koskien ympäristönsuojelun tarvetta.

Ehdotuksen mukaan Euroopan neuvoston ministerikomitea saisi luonnoksen uudesta ympäristöoikeuksien artiklasta hyväksyttäväkseen ensi vuoden loppuun mennessä.

”Koronaviruspandemian jälkeen ihmiskunta katsoo tulevaan. Näemme selvästi, että ihmisen hyvinvointia uhkaavat ilmastonmuutos ja ympäristölle aiheutetut tuhot. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevia voimakkaita työkaluja kuten kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia säilyttääksemme terveellinen ympäristö nykyisille ja myös tuleville sukupolville”, sanovat Euroopan neuvoston pääsihteeri Marija Pejčinovic Buric, ministerikomitean puheenjohtaja Miltiadis Varvitsiotis sekä parlamentaarisen johtoryhmän puheenjohtaja Rik Daems.

”Olemme varmoja, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ympäristönsuojelu kulkevat käsi kädessä. Ihmisoikeudet voivat auttaa pelastamaan maailman”, he jatkavat lausunnossaan, jonka he julkaisivat tänään, maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta 2020.

 

Ympäristörikoksia myös ihmisoikeustuomioistuimessa

 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Suomi liittyi siihen vuonna 1989. Euroopan sosiaalinen peruskirja tuli voimaan 1965. Siihen Suomi liittyi vuonna 1991.

Sopimukset linjaavat muun muassa oikeudesta elämään, vapauteen ja turvallisuuteen sekä työhön ja terveyden suojeluun.

Sopimuksia valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Käytännössä tuomioistuin on käsitellyt yhä useampia tapauksia, joissa ihmisoikeudet linkittyvät tiiviisti ympäristönsuojeluun. Tuomioistuin on ratkaissut jo noin 300 tapausta, joissa on käsitelty esimerkiksi teollisuuden myrkkyvuotoja, jätehuoltoa ja saastumista.

Ihmisoikeussopimus on auttanut ihmisiä saamaan ja välittämään tietoa ympäristöhuolista ja haastamaan virallisia päätöksiä oikeudessa. Sopimukseen on vedottu myös kansallisella tasolla ja saatu hallitukset toteuttamaan hiilidioksidipäästöjä vähentäviä toimia.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tulkinnut Euroopan sosiaalista peruskirjaa niin, että se takaa oikeuden myös turvalliseen ympäristöön.

Ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien tiivis yhteys on todettu jo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuonna 2006 julkaisemassa käsikirjassa. Tätä käsikirjaa uudistetaan parhaillaan.

Tämä vuosi 2020 on demokratian ja ympäristönsuojelun teemavuosi. Euroopan neuvoston Ihmisoikeudet planeetan puolesta -tapahtuma on aikataulutettu lokakuuhun ja World Forum for Democracy -tapahtuma on tarkoitus pitää Strasbourgissa marraskuussa.

Facebooktwitterlinkedin