2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti

Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Kierrätys ELÄMÄNTAPANA

 

Lahdessa kiertotaloudesta on puhuttu jo kauan ennen kuin aihe oli kaikkien huulilla. Eikä ainoastaan puhuttu, sillä kiertotalouden innovaatioiden eteen on tehty pitkäjänteisesti jo vuosia töitä. Perusidea on yksinkertainen: toisen jäte on toisen materiaali.

Lahden seutu on jo pitkään näyttänyt suuntaa kiertotalouden kansalliselle kehitykselle, mutta edelläkävijyys ympäristöasioissa ja innovatiivinen kiertotalousosaaminen saivat kesäkuussa uutta tunnustusta, kun Lahti valittiin vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Tunnustus tekee pitkäjänteisen työn tuloksia uudella tavalla tutummaksi myös kansainvälisesti.

 

 

Kierrätyksen perusasiat kuntalaisilla ”geeneissä”

 

Lahden seudulla ainutlaatuisen laajaa syntypaikkalajittelua on toteutettu jo vuodesta 1998 lähtien. Roskien lajittelu kotitalouksissa, julkiset lajittelupisteet sekä jätekuljetukset eri jätteille myös omakotialueilla ovat päijäthämäläistä arkea, jota tuetaan jo varhaiskasvatuksesta asti aktiivisella ympäristökasvatustyöllä.

Lahden jäteasema Pilleriin ja Kujalan lajittelujärjestelmiin tullaan tutustumaan eri puolilta maailmaa. Jäteasemalle pääsee omalla autolla suoraan lavojen yläpuolelle lajittelemaan metallit, muovit, puujätteet ja muut jätetyypit kierrätystä varten. Lahdessa vain neljä prosenttia jätteestä päätyy kaatopaikalle. Prosentti on yksi maan alhaisimpia, mutta tavoitteena on, että vuonna 2020 se on nipistetty kolmeen.

 

Jäte, joka ei olekaan jätettä

 

Kujalan jätekeskus Lahdessa sopisi malliesimerkiksi oppikirjaan kiertotalouden ideologiaa havainnollistamaan. Tavoitteena on, että loppusijoitettavaa jätettä syntyisi mahdollisimman vähän, mutta pelkkä kierrättäminen ei Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle riitä.

 

– Kiertotaloudessa keskeistä on se, kuinka kierrätettäviä materiaalivirtoja hyödyntäen voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Investoimme voimakkaasti vuonna 2016 avattuun LATE-lajittelulaitokseen, kertoo kehityspäällikkö Antti Leiskallio Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä.

 

LATE on uudenlainen, ja Suomessa ainutlaatuinen jätteiden mekaanista erottelua hyödyntävä laitos. Erottelussa hyödynnetään uusimpia teknologioita, jotka perustuvat muun muassa materiaalin muotoon, kokoon, fysikaalisiin ja optisiin ominaisuuksiin. Laitoksessa käsitellään seka-, energia-, rakennus- ja teollisuuden jätteitä, joista erotellaan materiaalikierrätykseen ja jatkojalostukseen kelpaavia kuituja, muoveja ja erilaisia metalleja. Kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle jää loppusijoitettavaksi käytännössä vain kiviainesta ja muuta epäorgaanista jätettä.

Kiertotalouden kehitys on ollut Lahden seudulla jopa ennakoitua innovatiivisempaa ja nopeampaa. 2000-luvun alun suunnitelmissa jätekeskuksen alueesta noin puolet oli mietitty kaatopaikka-alueeksi jätteiden loppusijoitukseen. Tällä hetkellä kaatopaikkakäytössä siitä on vain murto-osa. Jätettä syntyy koko ajan vähemmän, kun jäte ei olekaan jätettä, vaan jonkun toisen toimijan materiaalia.

 

Kiertotalouden teollisessa symbioosissa kaikki hyötyvät

 

Lahden seudulle on rakentunut uniikki kiertotalouden teollinen symbioosi, josta hyötyvät niin kaupalliset kuin kunnalliset toimijat. Seudulle on syntynyt paljon uusia yrityksiä, liiketoiminta-alueita ja työpaikkoja – ja kaikki tähänastinen on vasta alkua.

Uutta liiketoimintapotentiaalia muhii tälläkin hetkellä monen yrityksen kainalossa sekä yritysten välisessä yhteistyössä. Biokaasun hyötykäyttö aloitettiin Lahdessa Hartwallin juomatehtaan lämpökeskuksessa jo vuonna 2002. Biokaasu johdetaan suoraan Kujalan jätekeskuksesta ja käytetään lämpökeskuksen kattilan polttoaineena. Hartwall hyödyntää biokaasun omassa tuotannossaan.

Kujalan jätekeskuksen alueella toimii myös LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitos, joka käsittelee Lahti Aquan eli kaupungin vesiyhtiön jätevesilietteet, asukkailta kerätyn biojätteen sekä kaupan ja teollisuuden tuottaman biojätteen.

LABIOn tuottamasta biokaasusta alueella toimiva Gasum saa raaka-ainetta sekä kaasuautojen polttoaineeksi että kaasua NCC Roads Oy:n asfalttipäällystetuotantoon.

NCC Roads saa myös osan tarvitsemastaan raaka-aineesta asfaltin tuotantoon alueella toimivalta Tarpaper Recycling Finland Oy:ltä, jonka kattohuopajätteen käsittelylaitos taas saa tarvitsemaansa raaka-ainetta muun muassa Päijät-Hämeen Jätehuollolta.

Symbioosissa tärkeitä toimijoita ovat myös Kuusakoski, Stena ja Tramel, jotka käsittelevät ne materiaalit, joita ei ole Päijät-Hämeen Jätehuollon alueella Kujalassa mielekästä käsitellä. Esimerkiksi metalli- ja sähkölaitejäte on Stenan erikoisosaamista.

Kujalan kapasiteetti on tulossa pian vastaan kiertotalouden liiketoimintamallien kehittyessä.

– Siksi olemme mukana käynnistämässä Lahden seudun kierrätyspuistoa, joka tuo avautuessaan alueellemme valtavasti uusia mahdollisuuksia. Viimeistään silloin kannattaa innovatiivisten

kiertotaloustoimijoiden sijoittua Lahteen, Antti Leiskallio vakuuttaa.

 

 

Lahti ensimmäinen kivihiilestä luopunut suomalaiskaupunki

 

Yksi merkittävä toimija kiertotalouden teollisessa symbioosissa on Lahti Energia. Yritys on tänä vuonna saanut paljon valtakunnallista mediahuomiota suljettuaan huhtikuussa kivihiiltä käyttäneen voimalaitoksensa Kymijärvellä.

 

– Luovuimme kivihiilestä etuajassa, peräti kymmenen vuotta ennen hallituksen ja EU:n asettamaa takarajaa. Uusi Kymijärvi III käyttää polttoaineena metsätähdettä ja teollisuuden sivuvirtoja. Kymijärvi II taas käyttää polttoaineenaan energiajätettä, jota saamme muun muassa Kujalan jätekeskuksesta. Alueelliset yhteistyökumppanit ovat tehneet edelläkävijyyden mahdolliseksi, energiajohtaja Mikko Rajala kertoo.

 

 

Lahden seudulla on käynnissä kiinnostavia kiertotalouteen liittyviä hankkeita ja tilaa rohkeille ideoille & uusille yrityksille! Lue lisää kiertotalouden uutisia: www.lahtibusinessregion.fi/ yritystarinat

 

Lahden seudun kiertotalousartikkelit on tuotettu yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa.

 

Teksti: Terhi Kangas Kuvat: Sebastian Ratu ja Lahden kaupungin kuva-arkisto

Facebooktwitterlinkedin