Bio and Circular Finland -ohjelma vauhdittaa uutta liiketoimintaa ja uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen

Facebooktwitterlinkedin

Olen kovasti ilahtunut mahdollisuudesta liittyä Business Finlandin ekosysteemikokonaisuuteen Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkönä. Jo nämä kuluneet muutamat viikot ovat osoittaneet, että ohjelman ajoitus on jokseenkin täydellinen.

Ohjelma on ollut käynnissä kohta vuoden verran. Olemme saaneet käyntiin monipuolisia bio- ja kiertotalousaktiviteettejä yritysten liiketoiminnan kasvattamisen tueksi sekä samalla saaneet myös uudistuneet palvelumallimme lanseerattua toimintaan. Ohjelmasidonnaisia hankkeita olemme rahoittaneet noin 30 miljoonalla eurolla tavoitteenamme vauhdittaa merkittävien bisnes-ekosysteemien kasvamista ja uusien innovatiivisten ratkaisujen syntymistä bio- ja kiertotalouteen.

Tällä hetkellä erityisen aktiivisena toimimme metsä- ja pakkausteollisuuden, uusien biopohjaisten tuotteiden sekä muoviteemaisten aloitteiden kanssa. Käymme aktiivisesti läpi kansainvälisiä suuntauksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisen verkostomme kanssa.

 

Bio- ja kiertotalous herättää vahvaa positiivista mielenkiintoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti

Näkemykseni mukaan ohjelmallamme on hyvät mahdollisuudet tukea yrityksiämme toimintansa suuntaamisessa yhä kestävämpään, ilmastoystävällisempään ja resurssitehokkaampaan suuntaan.

Näyttää siltä, että siirtyminen kiertotalouteen tapahtuu ainakin kahta kautta: Edelläkävijäyritykset ovat huomanneet kiertotalouden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka toteutuessaan luovat edelleen uutta liiketoimintaa uusille alueille. Lisäksi on nähtävissä, että suuret kansainväliset ajurit asettavat paineita tuotantoprosessien uudistamiselle sekä materiaalien ja resurssien yhä tehokkaammalle käytölle sekä kierrossa pitämiselle. Tämäkin osaltaan vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen.

Tätä muutosta haluamme olla vahvasti tukemassa ohjelmamme kautta. Tarjoamme uusia verkostoja ja ekosysteemejä ja ihan konkreettisia toimenpiteitä, jotka vauhdittavat yrityksiä kiertotalousratkaisujen ja liiketoiminnan kasvattamisessa eri teollisuuden aloille.

Näen, että jatkossa raja-aidat eri teollisuuden toimijoiden ja toimialojen kanssa hämärtyvät. Se luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiselle suuremmissa ekosysteemeissä. Tämä tulee tapahtumaan vahvassa kansallisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä, koska markkina-alueemme bio- ja kiertotaloudessa on koko maailma.

 

Jutta Kauppi
jutta.kauppi (at) businessfinland.fi
puh. 050 478 3649

Bio and Circular Finland -ohjelma

Kuva: Susanna Lehto/ Business Finland


Jutta Kauppi aloitti Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkönä 15.8.2019.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: YHTEISTYÖKUMPPANIMME UUSIOBLOGI

Facebooktwitterlinkedin