BIOS-tutkimusyksikön energialaskuri paljastaa fossiilienergian korvaamisen valtavan mittakaavan – Laskuri näyttää tarvittavat sähkön, biomassan ja maalämmön tuotannon määrät

Metsiin kohdistuu suuret paineet vihreässä siirtymässä.
Facebooktwitterlinkedin

Jos kaikki Suomen kuluttama fossiilienergia korvattaisiin biomassalla, tarvittaisiin yli 90 miljoonan puukuution lisähakkuut kattamaan tarve. Tästä määrästä 40 miljoonaa kuutiota kuluisi pelkästään tieliikenteeseen.

Vertailun vuoksi nykyinen metsien hakkuutaso on 72 miljoonaa kuutiota. Luonnonvarakeskus LUKE on arvioinut, että suurin ylläpidettävissä oleva hakkuutaso olisi 80,5 miljoonaa kuutiota.

Jos taas fossiilinen energiantuotanto korvattaisiin sähköistämällä koko yhteiskunta, lisätarve uudelle fossiilittomalle energialle olisi 135 terawattituntia. Tämän tuottamiseksi olisi rakennettava 104 uutta Lestijärven tuulivoimalapuiston kokoista tuulipuistoa lisää.

BIOS-tutkimusyksikkö julkaisi 16. marraskuuta verkossa energialaskurin.

Laskurin avulla käyttäjä voi tarkastella ja havainnollistaa fossiilisen energiantuotannon korvaamisen haasteita Suomessa. Energialaskurissa käyttäjä voi säätää energian tarvetta ja tuotantotapoja, ja laskuri näyttää, mikä määrä sähköä, biomassaa ja maalämpöä tuotantoon tarvitaan.

Fossiilisia korvaamaan tarvitaan suuri energiainfra

Laskuri näyttää, miten vaativaa fossiilisen energian täysimittainen korvaaminen on.

“Fossiilisia korvaamaan tarvitaan valtava energiainfra. Tämän näkeminen auttaa ymmärtämään, miksi energian kulutuksen vähentäminen on tärkeää,” BIOS-tutkimusyksikön tutkija Tere Vadén sanoo.

Laskuriin on esiasetettu 6 erilaista skenaariota, sisältäen skenaariot kaiken energiantuotannon sähköistämisestä ja mahdollisimman suuresta bioenergian käytöstä. Mukana on myös hybridiskenaarioita energiantuotantomuotojen yhdistelmistä.

Laskurin teknisestä kehityksestä vastaa KTT Ville Seppälä. “Interaktiiviset visualisoinnit ovat oiva keino tarkastella erilaisia vaihtoehtoja kokonaisvaltaisesti, mutta tiiviisti. Valintojen vaikutusten hahmottaminen on hyvin kouriintuntuvaa”, toteaa Seppälä.

Laskurissa kulutuksen puolella lähtökohtana on vuoden 2019 energiankulutus ja tuotannon puolella nykyinen teknologia. Laskuri perustuu Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemaan raporttiin “Assessment of the scope of tasks to completely phase out fossil fuels in Finland”, jonka tekoon myös BIOS-tutkimusyksikön tutkijat osallistuivat.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti.

Kuva: Adobe Stock. Metsiin kohdistuu suuria paineita fossiilienergiasta luovuttaessa ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä vähennettäessä.

Facebooktwitterlinkedin