CarbonWise vie yritysten hiiliviisautta sanoista tekoihin

Carbon Wise Kokkeile Nopiasti
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

CarbonWise edistää erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten hiiliviisautta.

Hankkeen toimintoja toteutetaan samanaikaisesti Oulun, Espoon ja Turun yhteistyönä.

Oulussa on kehitetty hiiliviisaiden klinikoiden malli, jota on toteutettu myös Espoossa.

Turussa on järjestetty työpajoja, joissa on rakennettu hiiliviisauden kaarta yhdessä yritysten kanssa. Klinikoiden toteutuksesta vastaa Macon, ja hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty Maconin ilmastoindikaattoria.

Hiilijalanjälkilaskurit ovat yksi työkalu liiketoiminnan kehittämisessä hiiliviisaaksi.

Vastuullisuus liiketoiminnassa taas on muutakin kuin hiilijalanjälki. Kuitenkin hiilijalanjäljen laskeminen ja pienentäminen on merkittävä askel kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Olennaista hiilijalanjäljen laskennassa on sen rajaus järkevästi. Yritys itse määrittää, mitä ottaa mukaan laskentaan.

Tärkeintä on mahdollisuus toimintojen kehittämiseen hiilijalanjäljen avulla. Yrityksistä 93,8 % kertoo CarbonWisen toimintojen lisänneen osaamista siinä. Hiiliviisautta odottavat asiakkaat, kumppanit, rahoittajat ja sijoittajat. CarbonWisen toiminnoissa mukana olevat yritykset ovat edelläkävijöitä, jotka mieltävät hiiliviisauden selkeästi kilpailueduksi ja ennen pitkää liiketoiminnan edellytykseksi.

Hiiliviisaudesta viestiminen ja brändäys

CarbonWisen hiiliviisaudesta viestimisen ja brändäyksen osion toteutti Hauki Media.

Kun yritys lähtee suunnitelmallisesti kehittämään toimintaansa hiiliviisaaksi, kannattaa siitä myös viestiä systemaattisesti. Yksi hankkeen keskeisiä oppeja yrityksille ja muille toimijoille on ollut se, että hiilijalanjäljestä viestiminen ei tarkoita viherpesua, ja termi olisi syytä jo unohtaa tässä yhteydessä.

Yritykset pääsevät jatkamaan liiketoimintansa brändäämistä hiiliviisaaksi esimerkiksi DesignOulu Start -hankkeessa. Espoossa matkailualan yritykset saavat vastuullisuusviestinnän sparrausta ja hakevat ympäristösertifikaattia toiminnalleen CarbonWisen avustamana.

Yritykset mukaan hiiliviisautta edistäviin kokeiluihin

CarbonWise-hankkeessa toteutetaan syksyn 2021 aikana kokeiluja. Espoossa testataan uudenlaista majoitusalan toiminnanohjausjärjestelmää, joka sisältää hiilijalanjäljenlaskentatoiminnon.

Turussa kokeilut liittyvät Kupittaan kampusalueen ja siellä toimivien yritysten kehittämiseen kohti vähähiilisyyttä.

Oulussa kokeilut toteutetaan Oulun Satamassa ja Kiertokaarella. Yrityksiltä haetaan Nopiat kokkeilut -mallilla yhteiskehittämisen kautta ratkaisuehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen Oulun Satamassa kulkureittien älykkäällä ohjauksella, hyödyntäen mahdollisesti älykästä valaistusta ja paikkatietoa.

Kiertokaarella tavoitteena on luoda etävierailut mahdollistava Ruskon jätekeskuksen virtuaalikierros, joka sisältää esimerkiksi jäteneuvontaa, opastusta ja koko alueen esittelyn.

 

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Tiina Haapaniemi

Puh. 050 3023196

tiina.haapaniemi@businessoulu.com

www.businessoulu.com

Logot

Facebooktwitterlinkedin