Datahaaste vauhdittaa kiertotaloutta

Circulation Innovation Fair
Facebooktwitterlinkedin

Onko sinulla tai yhteistyöryhmälläsi idea, miten data voisi vauhdittaa kiertotaloutta? Ota haaste vastaan ja osallistu ideointikilpailuun!

Käytöstä poistettuja akkuja ja paristoja on kertynyt kuluttajien pöytälaatikoihin ja varastoihin. Miten data voisi tukea niiden keräystä ja nostaa kierrätysastetta? Voisiko datan avulla myös viestiä kuluttajille kierrätyksen ympäristöhyödyistä aiempaa näkyvämmin?

Paristo- ja akkukierrätyksen tuottajayhteisöt Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy haastavat kiertotaloudesta kiinnostuneet ideoimaan datapohjaisia ratkaisuja akkujen ja paristojen entistä tehokkaampaan kierrätykseen.

”Akkujen kierrätyksellä voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun akkujen sisältämät raaka-aineet saadaan kiertämään uusiin tuotteisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Kierrätyksen konkreettiset hyödyt jäävät kuitenkin usein näkymättömiksi. Toivomme, että akkuhaaste innostaisi laajasti pohtimaan, miten data voisi auttaa kierrätykseen motivoimisessa ja miten data voisi tuottaa lisäarvoa yritysten vastuullisuustyössä”, Akkukierrätys Pb:n Johanna Alakerttula ja Recser Oy:n Liisa-Marie Stenbäck kutsuvat.

 

Circular Design Network

 

Akkuhaaste on yksi joulukuussa käynnistyneen Kiertotaloutta datalla -kilpailun haasteista.

Teknologian tutkimuskeskus ­VTT:n koordinoima kisa on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Circular Design Network -projektia. Se tavoittelee uusia ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa.

Tavoitteena on luoda yhteistyössä uusia datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintamalleja kiertotalouteen.

Projekti liittyy laajempaan Circular Design Innovation Community -aloitteeseen, jossa Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT rakentavat avointa kiertotalouden innovaatioyhteisöä.

”Jotta ymmärretään koko arvoketju ja kiertotalouden kokonaiskuva, se vaatii dataa. Haluamme synnyttää haastekilpailun avulla uusia, aktiivisia kontakteja erilaisten toimijoiden välille, syventää yhteistyötä ja tuoda yhteen erilaisia kiertotalousnäkökulmia”, VTT:n co-creation manager Inka Orko taustoittaa.

 

Espoo haastaa mukaan

 

Myös Espoon kaupunki haastaa toimijoita mukaan haastekilpailuun ideoimaan toimenpiteitä Espoon kiertotalouden vahvistamiseen olemassa olevan datan avulla.

Minkälaisia kiertotalouden toimintoja ja toimenpiteitä Espoon väestö-, kaupunki- ja elinkeinorakenne mahdollistaa? Mikä on kaupungin rooli kiertotalouden edistämisessä? Minkälaista dataa tarvitaan, jotta kiertotalouden toimijat voivat tehdä vaikuttavampia ratkaisuja?

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoitti loppuvuodesta 2020 Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät Espoon kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumista.

Kiertotalous näkyy monella tavalla Espoon kaupungin nykyisessä toiminnassa aina kirjastopalveluista kaupunkialueiden, kuten Keran, kehittämiseen. Sitoumus jatkaa Espoossa jo alkanutta kiertotalouden työtä. Kaupunki on edistänyt asiaa projekteissa ja hankkeissa, kuten esimerkiksi Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY), Espoon kaupunki palveluna innovatiivisen hankinnan keinoin (InnoCaaS), Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) ja Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -projekteissa.

 

Ehdota ideaa

 

Akkuhaasteen ja Espoon kaupungin haasteen lisäksi kisassa haetaan muitakin datalähtöisiä kiertotalousideoita.

Valion haaste liittyy sivuvirtojen ja ravinteiden kierrätykseen. Lounais-Suomen Jätehuolto kutsuu ideoimaan uudelleenkäytettävien tekstiilimateriaalien hyödyntämistä. Helsingin kaupunki ja Motiva Services haastavat hyödyntämään purkukartoituksista kertyvää dataa nykyistä tehokkaammin. Kaivosteollisuus ry:llä on oma kaivannaisjätteen hyödyntämiseen liittyvä datahaasteensa.

Haastekilpailuun voi ehdottaa ideoita 24. tammikuuta saakka. Kustakin haasteaiheesta valitaan kolme ideaa pitchattavaksi. Voittajat palkitaan 17. maaliskuuta 2022 pidettävässä Circular Innovation Fair -tapahtumassa.

Ilmoita ideasi Lyytiin ja katso haastekuvaukset.

Ilmoittaudu 16.12.21 pidettävään infoon. 

Verkkosivu suomeksi: https://circinnovation.com/haastekilpailu/

Verkkosivu englanniksi: https://circinnovation.com/challenge-competition/

 

Kuva:VTT. Kuva viime vuonna järjestetystä Circulation Innovation Fair -tapahtumasta. Nyt julkistettavan haastekilpailun ytimessä on data. Dataa tarvitaan, jotta tuotteiden arvoketjuista voi suunnitella kiertotalouden mukaisia. Datan avulla voidaan pidentää tuotteiden elinikää, korvata materiaalisia tuotteita palveluilla, luoda resurssien jakamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa sekä lisätä materiaalien uusiokäyttöä.

 

Facebooktwitterlinkedin