Doranova rakentaa tulevaisuutta

Facebooktwitterlinkedin

MAINOS

 

Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus sekajätteen orgaanisista jakeista ohjataan biokaasulaitoksiin. Doranova Oy tarjoaa sekä Suomessa että kansainvälisesti joustavia ratkaisuja, jotka pohjautuvat huolelliseen tuotekehitykseen.

 

Biokaasun tuotanto EU-maissa on 37-kertaistunut 25 vuodessa. Pirkanmaalaisen Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen uskoo, että jatkossa yhä suurempi osuus sekajätteen orgaanisista jakeista (OFMSW) ohjataan biokaasutukseen myös Itä-Aasiassa ja Kiinassa.

20 hengen asiantuntija- ja tuotekehitysyritys kehittää ratkaisuja maaperän ja pohjaveden kunnostamiseen sekä orgaanisten jätteiden toimintavarmaan biokaasutukseen.

”Innovointi, suunnittelu, projektinjohto ja valmistus tehdään kaikki samassa yhtiössä, minkä takia voimme tarjota joustavan kokonaisuuden.”

Kolmen vuoden tuotekehitystyön tuloksena Doranova on kehittänyt Hardferm-biokaasulaitoskonseptin. Laitoskokonaisuus mahdollistaa haastavimpien orgaanisten jätteiden hyödyntämisen biokaasuprosessissa. Hardfermille on haettu europatenttia, ja sen patenttisuojausta ollaan seuraavaksi laajentamassa Aasian suuntaan.

”Biokaasuala on Suomessa hiljattain kokenut sekä suurta innostusta että pettymyksiä ja takapakkeja. Me halusimme ensin huolella kehittää ja hioa omia ratkaisujamme, ennen varsinaista markkinoille tuloa”, Myllärinen kertoo.

 

Ensimmäinen laitosurakka 2019

Doranova yhdessä Jepuan Biokaasu Oy:n kanssa julkisti ensimmäisen Hardferm-laitosprojektin keväällä 2018. Jepuan Biokaasu käsittelee nykyisin lähinnä lietelantoja, elintarvike- ja kasvihuonetuotannon sivuvirtoja ja nurmibiomassoja. Nyt suunnitellulla investoinnilla on tarkoitus tarjota käsittelykapasiteettia tulevaisuudessa haastaville jakeille, kuten epäpuhtauksia sisältäville kuivalannoille ja munantuotannon sivuvirroille.

Viime vuonna Doranovan liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, josta 80 prosenttia tuli viennistä. Itä-Aasian markkinoilla Doranova on menestynyt vientimarkkinoille sopivalla konseptillaan. Yritys on suunnitellut ja rakentanut kaatopaikkakaasujen keräys- ja hyödyntämisjärjestelmiä muun muassa Vietnamiin ja Sambiaan. Lisäksi yrityksellä on lisensointisopimus maanpuhdistusratkaisuista Kiinaan.

”Itse kehitetyillä ja helposti muokattavilla ratkaisuilla erotumme kilpailijoista niin maaperän kunnostuksen kuin biokaasuratkaisujenkin osalta.”

www.doranova.fi Puh (03) 3143 1111 doranova@doranova.fi

Kuvat: Doranova Oy.

Facebooktwitterlinkedin