Kiertotalousopinnoilla luodaan tulevaisuutta

Kestävä kiertotalous -ryhmäkuva
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän lehtori Piia Nurmi muistuttaa, että kestävän kiertotalouden periaatteilla on mahdollista tehdä liiketoimintaa ja parantaa yhteiskunnan tilaa. Globaali kestävyyskriisi lisää tarvetta asiantuntijoille, jotka hallitsevat kestävän kiertotalouden periaatteet. Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 uusi ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä Kestävä kiertotalous -koulutus.

Teksti ja kuva: Siiri Welling

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä on tutkinut kiertotalousasioita jo yli kymmenen vuoden ajan. Tutkimusryhmän nimi on muuttunut välillä, mutta tavoite kestävämmän liiketoiminnan tukemisesta on säilynyt. Nurmi muistuttaa, että kiertotaloudesta on puhuttu tasaisesti jo usean vuosikymmenen ajan, vaikka sitä ei välttämättä tunnettu kiertotaloutena.

”Kestävyyskriisistä on puhuttu jo kauan. Esimerkiksi 1970-luvulla fokus oli energiakriisissä ja luonnonvarojen riittävyydessä. Nyt kiertotalous on noussut voimakkaammin esiin, sillä luonnonvarat alkavat todellakin olla vähissä. Veikkaisin, että tietoisuuden kasvu ja lisääntynyt tutkimustieto ovat vaikuttaneet tähän merkittävästi”, sanoo Nurmi.

Kiertotalouden tutkimusryhmä pyrkii saamaan toimillaan aikaan systeemisen muutoksen, joka vaikuttaisi laajasti koko yhteiskuntaan.

”Kiertotalouden täytyy olla mukana yhteiskunnan rakenteissa, kuten julkisten ja yksityisten toimijoiden toiminnassa. Tarkoituksemme on siis auttaa esimerkiksi yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa siten, että se olisi kiertotalouden mukaista.”

Suomesta puhutaan monesti kiertotalouden edelläkävijänä. Nurmen mukaan Suomi on kyllä edelläkävijä, mutta lähinnä koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Vuoden 2018 Ellen McArthur Foundationin kansainvälisessä kiertotalousverkostossa Sitran kiertotalouden erikoistutkija Tim Forslund esitteli tutkimustuloksia, joiden mukaan Suomi olisi Hollannin jälkeen kakkonen kiertotalouskoulutuksen tarjoajana.

Turku AMK logo

Olisitko sinäkin seuraava kestävän kiertotalouden asiantuntija? Hae mukaan nyt!

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 uusi ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä Kestävä kiertotalous -koulutus. Vuoden mittainen koulutus antaa hyvät valmiudet kehittää ja luoda kestävää kiertotaloutta. Samalla kiertotalousperiaate leviää laajemmalle yhteiskuntaan ja tulee osaksi yritysten arkipäivää. Kiertotalous on monialainen, koko yhteiskuntaa ja kaikkia aloja koskeva aihe ja tutkinnossa tehdäänkin tiiviisti yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa. Koulutukseen voi hakeutua aiemman liiketalous- tai insinööritaustan pohjalta.

Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/insinoori-ylempi-amk-kestava-kiertotalous/

Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tradenomi-ylempi-amk-kestava-kiertotalous/

Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/kiertotalouden-liiketoimintamallit/

Facebooktwitterlinkedin