Ehdotetut puupakkausten kierrätystavoitteet liki mahdottomia Suomelle

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Puiset kuormalavat kiertävät Suomessa tehokkaasti uudelleenkäyttöön.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta haluaa tiukentaa yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteita roimasti komission esittämistä.

26.1.2017

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tiistaina 24. tammikuuta jätedirektiiviesityksistä, jotka liittyvät EU:n kiertotalouspakettiin.

Komission vuosi sitten tekemiin jätedirektiiviehdotuksiin on tehty EU-käsittelyn aikana tähän mennessä jo yli tuhat muutosta. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti nyt kompromissiesityksestä.

Äänestystulos kuvaa ympäristövaliokunnan tahtoa, mutta ehdotuksia käsitellään vielä parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa.

 

Tuotteille pidempi elinkaari

Europarlamentaarikot panivat ympäristövaliokunnan äänestyksessä komission alkuperäistä ehdotusta enemmän painoarvoa jätteen synnyn ehkäisyn toimien tehostamiseen ja uusioraaka-ainemarkkinoiden edistämiseen.

Esitys korostaa tuotteiden eliniän pidentämistä, korjattavuutta, uudelleenkäytettävyyttä ja kestävyyttä.

”Jätteen synnyn ehkäisy on paras keino edetä kiertotalouteen”, totesi asian raportoija, Italian Simona Bonafè.

 

Kaatopaikkatavoitekin tiukentui

Kaatopaikalle jäsenmaat saisivat sijoittaa vuonna 2030 enintään 5 prosenttia syntyvästä yhdyskuntajätteestään.

Ruokajätteen määrää tulisi vähentää 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2014 tasoon, merten jätteitä saman verran.

 

Teollisuusjätteelle oma kierrätystavoite?

Erilliskeräykselle ja syntypaikkalajittelulle tulisi entistä tiukempia velvoitteita. Muun muassa tekstiili- ja biojätettä olisi kerättävä erikseen haja-asutusalueita lukuun ottamatta.

Komissiota pyydetään määrittelemään resurssitehokkuudelle indikaattorit, joiden perusteella resurssitehokkuuden pitäisi kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Komissiolta toivotaan ehdotusta myös teollisuusjätteen ja kaupan jätteiden kierrätystavoitteista.

 

Kierrätettävä enemmän

Parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi selvin luvuin esityksen, jonka mukaan yhdyskuntajätteestä 70 prosenttia tulisi kierrättää vuonna 2030. Komission vuosi sitten tekemä ehdotus oli 65 prosenttia.

Pakkausjätteen kierrätystavoitteisiin valiokunta kannatti vieläkin kunnianhimoisempia korotuksia. Kaikesta pakkausjätteestä tulisi kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

 

Puupakkausjätteen tavoite Suomelle vaikea

Muovipakkausten kierrätysasteen ympäristövaliokunnan europarlamentaarikot nostaisivat komission ehdottamasta 55 prosentista 60 prosenttiin, metallipakkausten ja lasin 75 prosentista 80:een sekä paperin ja kartongin 75 prosentista peräti 90:een vuoteen 2025 mennessä.

Puupakkausten kierrätystavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä valiokunta hyväksyi 65 prosenttia, kun komission aiempi ehdotus oli 60 prosenttia.

Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Sanna Pulkkinen arvioi, että Suomelle uusi puupakkausjätteen kierrätystavoite on käytännössä mahdoton saavuttaa. Suomessa puupakkausjätteestä kierrätetään nyt noin 15 prosenttia.

”Näin korkea kierrätystavoite on Suomelle katastrofi. Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksenkin mukaan puupakkausjätteen energiahyödyntäminen on Suomessa perusteltu vaihtoehto, joka tuottaa elinkaarivaikutuksiltaan paremman lopputuloksen kuin selvityksessä tarkastellut kierrätysvaihtoehdot. Tätä viestiä viedään aktiivisesti myös Brysseliin”, Pulkkinen toteaa.

 

Uudelleenkäytölle erillinen tavoite

Suomen kannattama uudelleenkäyttöön valmistelun huomioiminen kierrätysasteiden laskennassa ei saanut kannatusta. Valiokunnan nyt hyväksymän esityksen perusteella muun muassa Suomen tehokas puulavojen korjaustoiminta sivuutettaisiin kokonaan kierrätysasteen laskennassa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta haluaa asettaa uudelleenkäytölle oman, erillisen tavoitteensa (5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä), koska pitää uudelleenkäyttöä pikemminkin jätteen synnyn ehkäisyn kuin jätehuollon toimenpiteenä.

 

Kevään aikana lisää äänestyksiä

EU:n kiertotalouspakettiin liittyvien jätedirektiivien viilaaminen jatkuu EU-elimissä. Parlamentti äänestää esityksistä seuraavan kerran maaliskuussa. Euroopan neuvosto puolestaan jatkaa koko ajan käsittelyä puheenjohtajamaa Maltan johdolla.

Äänestystuloksista kertovia dokumentteja päivitetään lähiaikoina parlamentin nettisivuille. (Ympäristövaliokunnan viimeisintä käsittelyä koskevat dokumentit löytyvät tunnuksella ENVI kohdasta 24.1.2017.)

Facebooktwitterlinkedin