Suomelle kiertotalousministeri!

Facebooktwitterlinkedin

CICAT2025-konsortion tutkijat ehdottavat kiertotalousministerin nimittämistä. Tutkijat yllättyivät siitä, että kaikki keskeiset sidosryhmät tahtovat vauhdittaa kestävään kiertotalouteen siirtymistä.

 

Jotta Suomi voi siirtyä kestävään kiertotalouteen ja onnistua tavoitteessaan päästä hiilineutraaliksi, kiertotalouden tulisi olla mukana kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä vaatii suunnannäyttäjiä valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Valtakunnallisella tasolla tällainen suunnannäyttäjä voisi olla kiertotalousministeri.

Näin näkevät kiertotalouden katalyyttejä ja kiertotaloussiirtymiä tutkivat CICAT2025-konsortion tutkijat. Hanke saa rahoituksensa strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Vuoden käynnissä ollut tutkimushanke julkaisi joulukuussa ensimmäiset politiikkasuosituksensa.

Yhteinen tahtotila yllätti

Viime kevään ja kesän aikana tutkijat haastattelivat keskeisiä kiertotalouden sidosryhmiä kuten yrityksiä, ministeriöitä, keskusjärjestöjä, tutkimus-, kehitys- ja tukiorganisaatioita, alueellisia toimijoita sekä kaupunkien ja kuntien edustajia. Jokaisella sidosryhmällä on omat intressinsä kiertotalouteen liittyen, mutta yksi tavoite yhdistää kaikkia: kaikki sidosryhmät jakavat yhteisen, vahvan tahtotilan kestävään kiertotalouteen siirtymisestä.

”Se, että sitoutuminen kestävään kiertotalouteen on näin vahvaa, yllätti tutkijatkin. Tulos on valtavan upea asia. Sen varaan pystymme rakentamaan tulevaisuutta: yhteistyötä, dialogia, luottamusta ja käytännön toimintaa sidosryhmien kesken”, arvioi Tampereen yliopiston professori ja yhden CICAT2025-konsortion työpaketin johtaja Johanna Kujala.

Seuraavaksi tarvitaan rajat ja toimialat ylittävää sidosryhmäyhteistyötä.

”Kiertotalousmuutos on systeeminen, koko yhteiskunnan kiertotaloudellistumisen transitio. Siinä tarvitaan eri toimijoiden mukana oloa ja sitoutumista”, CICAT2025-konsortion johtaja Leena Aarikka-Stenroos totesi tutkimushankkeen toisessa vuosiseminaarissa Koivusaaressa.

Vuoden 2020 aikana julkaistaan ensimmäinen erä ”kiertotalouden kikkoja” ja pyritään luomaan syvää ymmärrystä katalyyttien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kiertotalousekosysteemien monimuotoisuuteen.

 

CICAT2025-tutkimuskonsortion kuusi toimenpidesuositusta kiertotalouden edistämiseksi:

1. Paikallisten kiertotalousalustojen synnyttäminen
2. Alueellisen kiertotalouspotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
3. Kestävän kiertotalousliiketoiminnan tukeminen
4. Tutkimus-, koulutus- ja kehitysinvestointien suuntaaminen
5. Digitaalisen verkkoalustan luominen
6. Kiertotalousministerin nimittäminen

 

Kuva: Vesa-Matti Väärä. CICAT2025-konsortio järjesti toisen vuosiseminaarin Koivusaaressa.

Facebooktwitterlinkedin