Ekologinen kompensaatio luonnonsuojelulakiin: “Nyt tuomme luonnonsuojelulain tähän päivään”

Joutsen
Facebooktwitterlinkedin

Suomen historian kolmas luonnonsuojelulakiesitys on edennyt eduskuntaan.

Esityksen pohjana on vuonna 1996 hyväksytty laki, jota edelsi lähes sadan vuoden takainen, vuonna 1923 voimaan tullut luonnonsuojelulaki. Lain uudistaminen oli välttämätöntä, koska luontokatoa ei olla saatu pysäytettyä. Nyt tuomme luonnonsuojelulain tähän päivään,” ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Uutta lakiesityksessä ovat esimerkiksi säännökset uhanalaisista luontotyypeistä, luontotiedon hallinnasta sekä kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta ja toimintaohjelmasta.

Uutena lakiin tuodaan vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio. Tämän myötä taloudellisesta toiminnasta luonnolle aiheutuva heikennys on mahdollista hyvittää.

Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen kirjataan lain tavoitteisiin. Malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan.

Ehdotusta uudeksi luonnonsuojelulaiksi on valmisteltu ympäristöministeriön asettamassa hankkeessa vuoden 2020 alusta lähtien.

Tavoitteena on, että uusi luonnonsuojelulaki tulee voimaan kesällä 2023.

Facebooktwitterlinkedin