Uusiouutiset on nyt hiilineutraali painotuote

Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset on aiempaakin ympäristöystävällisempi. Painettu lehti on nyt sataprosenttisesti hiilineutraali.

Uusiouutiset painetaan PEFC-merkitylle paperille kotimaassa, PunaMusta Median tuotantolaitoksella Forssassa. Painotalon ostama sähkö tulee kokonaan uusiutuvista lähteistä. Toimintaa ohjaavat ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Painotalo PunaMusta asetti vuonna 2019 tavoitteekseen vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Painotalo pääsi tavoitteeseen jo tänä vuonna.

Tuotantotiloissa on tehty energiatehokkuutta parantavia toimia. Konekantaa on uusittu ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin. Painotalo on onnistunut myös vähentämään jäte- ja hukkapaperin määrää.

Uusiouutisten painotuotekohtaiset päästöt on laskettu sertifioidulla ClimateCalc-menetelmällä. Osa päästöistä on saatu pienenemään PunaMustan ympäristövastuullisuusohjelman toimenpiteillä.

Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan The Gold Standard -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

Kompensointipalvelun tuottaa Nordic Offset Oy. Kompensaatiovarat kohdistuvat Gold Standard -sertifioituun metsityshankkeeseen Etiopiassa.

Tavoitteena on palauttaa ennalleen paikallinen metsäekosysteemi Damota-vuoren rinteillä Sodon kunnassa. Hankekokonaisuus tulee lisäämään ilmakehän hiilinielua noin 132 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnilla.

Samalla hanke suojelee luonnon monimuotoisuutta, torjuu eroosiota ja luo työpaikkoja paikalliselle väestölle. Yhteistyössä on mukana World Vision.

 

Kuva: Reetta Virtanen.

Facebooktwitterlinkedin