Näin rakennetaan ekologinen pakkauselämys

Facebooktwitterlinkedin

Toimiva pakkaus ei ole pelkkä tuotetta suojaava kuori. Eikä sen suunnittelu ole mitään yksinkertaista puuhaa, todettiin PACK-AGE-pakkaussuunnittelukurssilla.

Hyvä pakkaus on miellyttävä käyttää, ja se tarjoaa positiivisen elämyksen. Se on myös viesti sisältämästään tuotteesta, sen laadusta ja ominaisuuksista.

Pakkaussuunnittelussa on otettava huomioon eri tahojen usein ristiriitaiset toiveet, tarpeet ja rajoitukset tuotannossa, markkinoinnissa ja jakelussa. Myös käyttäjä pitää muistaa.

Aalto–yliopiston PACK-AGE-pakkaussuunnittelukurssi sitoo aivan uudella tavalla yhteen pakkausten muotoilun, tekniset mahdollisuudet, yritysmaailman näkökulmat sekä ekologisuuden. Ensimmäinen kurssi järjestettiin 15.3.–16.5.2012.

Se toteutettiin yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun ja Kemian tekniikan korkeakoulun sekä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin kanssa.

Pakkauskonsepteja yrityksille
Kurssin kolmekymmentä opiskelijaa graafisen suunnittelun, muotoilun sekä kauppa- ja insinööritieteiden puolelta jakaantuivat kuuteen tiimiin, joista jokaisella oli vastuuopettajansa. Kukin tiimi suunnitteli pakkauskonseptin yrityksen toimeksiantoon.

Pakkauksen osuus tuotteen ekologisesta kokonaisjalanjäljestä on murto-osa, joten on tärkeintä suunnitella se siten, että tuote käytetään eikä synny hävikkiä.

Yleensä elintarvikepakkauksien materiaalissa on nesteen, rasvan ja hapen läpäisyn estävät ominaisuudet. Neitseelliset kuitupohjaiset pakkausmateriaalit soveltuvat elintarvikkeille.

Kestävän kehityksen opetusosa rohkaisee parempaan materiaalitehokkuuteen ja käytettävyyteen. Kierrätettävyyttä käsitellään jokaisessa suunnitteluratkaisussa. Vältetään ylipakkaamista, turhia painovärejä ja valitaan mahdollisimman ekologiset materiaalit.

Facebooktwitterlinkedin