Etappi valitsi parhaat tavat kerätä jätteitä – Kierrätys kuntoon Etapin Spot-palveluilla

Lakeuden Etappi vertaili, miten toteuttaa laajentuva erilliskeräys erikokoisissa kiinteistöissä eri alueilla ottaen huomioon keräyksen ympäristörasitteet ja kustannukset.
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Lakeuden Etappi on löytänyt parhaan tavan järjestää Etapin alueen asukkaiden jätehuolto.

Kesällä 2023 Lakeuden Etappi lanseerasi uudet Spot-palvelut. Palvelut tuovat sopivat keräysvälineet asukkaiden kotipihaan. Näin jätteiden lajittelu helpottuu taloyhtiöissä.

Spot on nimensä mukaisesti lähtöpiste jätteiden matkalle. Keräysastiasta oikein lajiteltu jäte päätyy hyödyksi. Jätteistä tehdään uusioraaka-aineita, energiaa, biokaasua ja maanparannusraetta.

Pikkaisen parempaa palvelua

Jätelaki tiukensi vaatimuksia asumisessa syntyvän pakkaus- ja biojätteen erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä.

Etapin alueella erilliskeräystä laajennetaan jopa enemmän kuin jätelaki vaatii. Pakkausjätteiden erilliskeräys laajeni kesällä 2023 koskemaan kaikkia vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöitä, biojäte tullaan erilliskeräämään kaikista kompostoimattomista talouksista vuoteen 2026 mennessä. Uusi palvelumalli on nimitetty Spot-palveluiksi.

Pienissä taloyhtiöissä pakkausjätteet kerätään nelilokeroastioilla, jotka Etapin astiapalvelu toimitti kesällä kiinteistöille. Nyt pakkausjätteiden lajittelu taloyhtiöissä onnistuu vaivattomasti lähellä, eikä jätteitä tarvitse lähteä kiikuttamaan kotia kauemmas.

Spot-palveluiden avulla taloyhtiön asukas voi lajitella jopa kuutta kerättävää jätejaetta: pakkausjätteistä kartonki-, lasi- metalli- ja muovipakkauksia ja lisäksi biojätettä ja poltettavaa jätettä. Jokaiselle pakkausjätejakeelle on oma lokeronsa nelilokeroastiassa tai oma erillisastiansa, samoin jatkossa kaikilla kiinteistöillä poltettavalle jätteelle ja biojätteelle.

Etappi toimittaa sopivat jäteastiayhdistelmät kunkin kiinteistön koon ja tarpeen mukaan.

Uuden Spot-palvelujärjestelmän aikataulu

Lakeuden Etappi ottaa uudet Spot-palvelut käyttöön jätelain siirtymäaikoja noudattaen ja porrastettuna alueittain. Pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajentaminen toteutettiin kesällä 2023.

Biojätteiden keräys alkaa laajentua keväällä 2024. Biojätteet tullaan keräämään kaikilta kiinteistöiltä vuoteen 2026 mennessä – myös omakotitaloista ja myös haja-asutusalueilta. Pienemmillä kiinteistöillä biojätteet kerätään kaksilokeroastioilla, joissa toiseen lokeroon kerätään biojäte ja toiseen poltettava jäte. Kompostoivat pientaloasukkaat voivat myös halutessaan jatkaa kompostointia. Asukkaat, jotka eivät halua Etapin kaksilokeroastiaa, voivat edelleen hankkia kompostorin ja kompostoida omat biojätteensä.

Sopiva kullekin kiinteistölle

Kesällä 2023 Etapin astiapalvelu toimitti jo uudet nelilokeroiset pakkausjätteiden keräysastiat vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöille taajamissa.

Isommat kiinteistöt voivat kerätä pakkausjätteitä tilaviin erillisastioihin.

Spot-palvelun kaksilokeroastia

Omakotitalot ja paritalot:

Spot-palvelu sisältää kaksilokeroastian, josta löytyy omat lokeronsa biojätteelle sekä poltettavalle jätteelle.

Kompostoivat omakotitaloudet:

Spot-palvelu sisältää poltettavan jätteen erillisastian ja asukkaiden itse hankkiman kompostorin.

Taloyhtiöt:

Spot Pro -palvelu räätälöi taloyhtiölle sopivan yhdistelmän eri kokoisia erillisastioita ja/ tai kaksi- ja nelilokeroastioita.

3–4 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään kaksilokeroastialla ja pakkausjätteet nelilokeroastialla.

5–9 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään erillisastioihin. Pakkausjätteet kerätään nelilokeroastioihin. Jos taloyhtiö niin haluaa, myös pakkausjätteet voidaan kerätä erillisastioihin.

Kymmenen huoneiston ja sitä suuremmissa taloyhtiöissä kaikilla jätelajeilla on oma astia.

Spot Pro -palvelutaso onnistuu myös taajamien omakoti- ja paritaloihin. Pientaloasukkaat voivat näin halutessaan lajitella pakkausjätteitä nelilokeroastiaan omassa pihassaan.

Monilokeroauto kerää jätteet tehokkaasti.

Taustalla vertailu

Uudet Spot-palvelut perustuvat tarkkaan harkintaan. Etappi vertaili erilaisia toteutusvaihtoehtoja sen perusteella, miten hyvin ne täyttivät vaatimukset.

Vaihtoehtoja vertailtiin sen perusteella, minkälaisia päästövaikutuksia niistä voisi aiheutua. Vertailussa yhtenä kriteerinä oli se, mikä järjestelmä tuottaisi parhaat saannot erilliskerättäviä jätteitä ja edistäisi siten parhaiten kierrätystä. Lisäksi huomioitiin kustannuksia, yhteneväisyyttä, palvelutasoa ja teknistä soveltuvuutta.

Spot-palvelut on suunniteltu ja rakennettu sellaisiksi, että niiden avulla on helppoa saada jätteet erilliskerättyä aiheuttamatta suurta ympäristökuormitusta ja siten, etteivät asukkaiden jätemaksut kuitenkaan nouse kohtuuttomasti.

Lue lisää:

https://www.etappi.com/palvelut/jatehuolto/spot-palvelut/

Kuva: Lakeuden Etappi. Lakeuden Etappi vertaili, miten toteuttaa laajentuva erilliskeräys erikokoisissa kiinteistöissä eri alueilla ottaen huomioon keräyksen ympäristörasitteet ja kustannukset.

Facebooktwitterlinkedin