EU esittää tuotteisiin kierrätysraaka-aineita

Facebooktwitterlinkedin

Tuleeko tulevaisuuden tuotteille sitovia vaatimuksia resurssitehokkuudesta ja mahdollisimman pienestä ympäristöjalanjäljestä? Entä tuleeko tuotteet valmistaa osittain kierrätetyistä raaka-aineista?

Tätä ehdottaa Euroopan parlamentin ENVI-valiokunta syyskuisessa kannanotossaan.

Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta (ENVI, environment, public health and food safety) kannattaa komission maaliskuista kiertotalouden toimenpideohjelmaa (New Circular Action Plan).

Parlamentin valiokunta totesi syyskuun lopussa, että kiertotalous on avainasemassa eurooppalaisen kulutuksen ja tuotannon ympäristöjalanjäljen pienentämisessä sekä Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kiertotalous voi myös vahvistaa koronapandemian paljastamia heikkouksia kansainvälisissä tuotantoketjuissa.

 

Uusiomateriaaleille kilpailukykyä

 

Valiokunnan mielestä kierrätyksen suuri este ovat toimimattomat kierrätysmateriaalien ja uusioraaka-aineiden markkinat. Valiokunta pyytää komissiota arvioimaan, voisiko uusioraaka-aineiden kilpailukykyä kohentaa esimerkiksi palkitsemalla vähäpäästöisiä tuotteita, suosimalla kierrätystuotteita julkisissa hankinnoissa ja laajentamalla tuottajavastuujärjestelmiä.

EU:n kestävän tuotannon politiikkakehys on valmistumassa ensi vuonna ja se koskee erityisesti IT-laitteita, tekstiilejä, pakkauksia ja rakentamista. Parlamentin ympäristövaliokunta toivoo, että EU:n uutta kestävän tuotannon politiikkakehystä ohjaisivat tuotteiden kestävyys, jätteen synnyn ehkäisy ja resurssien arvon säilyttäminen.

Valiokunta toivoo myös ekologista tuotesuunnittelua koskevan ecodesign-direktiivin laajentamista muihin kuin energiaan liittyviin tuotteisiin, jotta kaikista tuotteista tehtäisiin kestäviä, uudelleenkäytettäviä, korjattavia, päivitettäviä, kierrätettäviä ja resurssi- ja energiatehokkaita.

Kuluttajille tulee taata oikeus korjauttaa tuotteensa.

 

Tuotepassi kertoisi ympäristövaikutukset

 

Valiokunta kannattaa digitaalisen tuotepassin luomista. Se antaisi yrityksille ja kuluttajille tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista läpi koko tuotantoketjun ja auttaisi myös kierrätyksessä.

Ympäristövaikutusten arviointiin olisi varmistettava harmonisoitu ja luotettava laskentamenetelmä. Ympäristövaikutustiedon läpinäkyvyyttä edistävät myös muut digitaaliset välineet.

Ympäristövaikutuksia arvioidessa olisi huomioitava tuotteen koko elinkaari, myös puolivalmisteet, sivuvirrat ja varaosat.

 

Luonnonvaroille vähennystavoite

 

Envi-valiokunta ehdottaa, että komissio esittäisi tavoitetta sille, kuinka paljon primääristen luonnonvarojen käyttöä olisi vähennettävä.

Parlamentti ohjaisi talouden elvytyspaketin rahoitusta sekä investointitukia yritysten kiertotaloustoimiin. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset ja start-up-yritykset ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden murroksessa.

Jäsenmaiden ja komission olisi tehtävä regulaatiota, joka tukisi esimerkiksi tuote palveluna -bisnesmallien ja muun kestävän liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Julkisiin hankintoihin on esitetty pakollisia vähimmäiskriteereitä vihreille hankinnoille.

 

Kuva: Scanstockphoto. EU haluaa, että ihmisillä on oikeus korjauttaa tuotteensa. Tuotteiden on myös oltava kestäviä, uudelleenkäytettäviä ja päivitettäviä ja ne on valmistettava osittain kierrätetyistä materiaaleista. Toive koskee etenkin rakentamiseen, pakkaamiseen, tekstiileihin ja teknologiaan liittyviä tuotteita.

Facebooktwitterlinkedin