Oikeus korjata!

Facebooktwitterlinkedin

Euroopan komission uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma antaa kuluttajille oikeuden pitkäikäisiin, korjauskelpoisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin. Tuotteiden suunnittelijoiden ja valmistajien on hyödynnettävä kierrätettyjä uusiomateriaaleja.

Elina Saarinen

 

Euroopan komissio julkaisi 11. maaliskuuta uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman (New Circular Economy Action Plan).

Suunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa. Kiertotaloudella on keskeinen rooli myös EU:n 10. maaliskuuta julkaisemassa uudessa Teollisuuspoliittisessa strategiassa.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma tähtää siihen, että markkinoille tulisi pääasiassa sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi.

”Yhteiskuntamme on yhä hyvin lineaarinen: Vain 12 prosenttia resursseista kiertää takaisin käyttöön. Lanseeraamme nyt toimia, jotka muuttavat tapoja, joilla tuotteita valmistetaan, ja jotka voimaannuttavat kuluttajat tekemään kestäviä, ympäristöystävällisiä valintoja”, tiivistää Green Deal -ohjelman varapresidentti Frans Timmermans.

 

Myymättä jääneitä tuotteita ei saa tuhota

 

Komissio alkaa valmistella direktiiviä, joka edellyttää kiertotalouden mukaista, ekologista tuotesuunnittelua ympäristön kannalta keskeisissä tuoteryhmissä.

Kertakäyttöisiä tuotteita tullaan rajoittamaan. Esimerkiksi ravitsemuspalveluiden on korvattava kertakäyttöiset pakkaukset ja aterimet uudelleenkäytettävillä.

Laitteiden ennenaikainen vanheneminen aiotaan laittaa kuriin. Myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden tuhoaminen tullaan kieltämään.

”Meillä on vain yksi planeetta mutta kulutamme kuin meillä olisi kolme. Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma tekee kiertotaloudesta valtavirtaa”, sanoo ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius.

 

Kierrätysmateriaaleja tuotteisiin

 

Komissio suunnittelee vaatimuksia siihen, että tiettyjen tuotteiden valmistusmateriaaleista määrätty osa olisi kierrätettyjä uusiomateriaaleja. Kierrätysmateriaalisisältöä tullaan vaatimaan esimerkiksi muovipakkauksissa, rakennusmateriaaleissa ja ajoneuvoissa.

EU haluaa tukea uusioraaka-aineiden markkinoita.

EU haluaa myös pitää resurssit käytössä EU:n sisäisessä taloudessa niin pitkään kuin mahdollista. Jätteiden vientiin ja siirtoihin on tulossa lisää rajoituksia.

 

Korjaamisesta kannattavaa

 

Komissio suunnittelee uutta aloitetta nimeltään Oikeus korjata (Right to repair). Sen mukaan kuluttajilla pitäisi olla oikeus korjauttaa esimerkiksi elektroniikka- ja IT-laitteensa ja saada niihin varaosia sekä päivityksiä nykyistä helpommin. Tuotteiden takuuaika voi pidentyä.

Korjaus- ja kiertotalouspalveluja voidaan kannustaa esimerkiksi alennetuin ALV-kannoin.

Digitaaliset tuotepassit voisivat antaa tietoa tuotteiden odotetusta käyttöiästä ja korjausohjeista.

Yritysten on todennettava tekemänsä ympäristöväitteet käyttämällä virallisia, sertifioituja merkintöjä. EU:n Ecolabel-merkkiin tulee uusia kriteerejä kestävyydelle, kierrätettävyydelle ja kierrätysmateriaalisisällölle.

Komissio ehdottaa julkiselle sektorille pakollisia vihreiden hankintojen kriteereitä ja tavoitteita.

 

Ruokapakkauksiin kierrätysmuovia

 

Kiertotalouden toimenpideohjelma keskittyy sektoreihin, jotka käyttävät kaikkein eniten resursseja ja joilla on suurimmat haasteet jätevirtojensa kanssa: sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, akkuihin ja paristoihin, ajoneuvoihin, pakkauksiin, muoveihin, tekstiileihin, rakentamiseen ja ravitsemuspalveluihin.

Pienelektroniikalle suunnitellaan EU-laajuista palautusjärjestelmää. Uudelleenladattavia paristoja tullaan suosimaan. Ajoneuvojen suunnittelu ja elinkaaren loppuvaiheen toiminnot halutaan linkittää nykyistä tiukemmin yhteen.

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (94/62/EC) uudistetaan. Pakkaukset on suunniteltava ekologisiksi. Suunnitelma listaa pakkauksille monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin vaatimuksia pakkausmateriaalien vähentämisestä, kierrätettävyydestä ja yksinkertaistamisesta.

Suunnitelma mainitsee myös, että komissio aikoo laatia säännöt sille, kuinka kierrätysmuoveja voidaan ottaa turvallisesti käyttöön myös pakkauksissa, jotka ovat kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

Suomen toiveet huomioon

 

Mikromuovit halutaan saada talteen tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta mikromuoveja ei pääsisi vesistöihin.

Tekstiileille EU on luomassa uutta kestävää strategiaa, joka painottaa ekologista tuotesuunnittelua, vaate palveluna -bisnesmalleja ja kierrätystä. Tuottajavastuu tulee kiristymään. Kuten EU on jo aiemmin esittänyt, jäsenmaiden on aloitettava poistotekstiilien erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä.

Rakennus- ja purkujäte on saatava nykyistä paremmin kiertoon. Rakennukset voisivat toimia tulevaisuuden materiaalipankkeina, ja siksi on kehitettävä rakennusten digitaalisia materiaalipasseja.

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa merkittävänä avauksena kestävyyskriisin ratkaisemisessa:

”Olen tyytyväinen, että suunnitelmassa on monia asioita, joita nostimme esille Suomen EU-puheenjohtajakaudella, muun muassa tuotesuunnittelu ja kiertotalouden laajentaminen uusille aloille”, Mikkonen kommentoi ja jatkaa:

”Lainsäädännön tulee luoda nykyistä vahvemmat raamit kestävään tuotesuunnitteluun ohjaamiseksi. Toivon komissiolta konkreettisia ehdotuksia tuotepolitiikkaan mahdollisimman pian.”

Lue lisää toimintasuunnitelmasta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

 

Kuvat: Scanstockphoto, Euroopan komissio.

Facebooktwitterlinkedin