EU kieltämässä mikromuovit kosmetiikassa ja pesuaineissa

Facebooktwitterlinkedin

Kosmetiikkatuotteet eivät pian saa enää sisältää mikromuoveja. Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa rajoitusta, joka kieltäisi mikromuovien markkinoille saattamisen kosmetiikan lisäksi myös pesuaineissa, tietyissä lannoitteissa, kasvinsuojeluaineissa ja biosideissä.

Markkinoille ei saisi asettaa tuotteita, joissa mikromuovin määrä aineena tai seoksessa olisi enemmän kuin 0,01 painoprosenttia. Poishuuhdeltaville kosmetiikkatuotteille siirtymäaika olisi neljä vuotta ja iholle jätettävälle kosmetiikalle kuusi vuotta.

Echan ehdotus sisältää myös mikromuoveja sisältävien tuotteiden pakkausmerkintäohjeistuksen sekä raportointiehdotuksen mikromuovien pääsystä luontoon.

Näkyvistä muovihelmistä luovuttava nopeasti

Echan tammikuun lopussa julkaisema asetusehdotus mikromuovien rajoittamiseksi REACH-asetuksen nojalla on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi syyskuun lopussa. Toteutuessaan ehdotuksen arvioidaan vähentävän tarkoituksella tuotettujen eli primääristen mikromuovien päästöjä jopa 400 000 tonnia seuraavien 20 vuoden aikana, mikä vastaa 85–95 prosenttia primääristen mikromuovien määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Elina Ekokoski korostaa, että näkyvistä mikromuovihelmistä tulee luopua ilman siirtymäaikaa.
”Kosmetiikkateollisuus on luopumassa näistä myös vapaaehtoisella sopimuksella. Vuonna 2012 mikromuovihelmiä oli tuotteissa yli 4000 tonnia, vuonna 2017 enää 107 tonnia. Eli määrä on jo 97-prosenttisesti vähentynyt.”

Suomen kansalaisaloite eduskunnassa

Suomessa on vaadittu mikromuovien kieltämistä kosmetiikassa kansalaisaloitteella, joka keräsi yli 58 300 allekirjoitusta. Eduskunta käsitteli aloitetta lähetekeskustelussaan syyskuussa, ja aloitteen tekijät Lotta Laaksonen ja Marion Routti olivat eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavina 24. syyskuuta.

Aloitteen tekijät toteavat, että kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin muovien meriin päätymisen ehkäisemiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä uskoo, että mikromuovikielto tulee etenemään EU-tasolla nopeammin kuin mihin kansallisessa lainsäädännössä voitaisiin päästä. Asetusesitys käsitellään REACHin komiteakeskusteluissa jo joulu- ja maaliskuussa. Rajoitusehdotusten odotetaan astuvan voimaan vuonna 2021. ”Aloite nousee EU:n kiertotalouspaketista, joten tässä on taustalla poliittinen tahto”, Toikka sanoo.

Kansalaisaloitteen tekijä Lotta Laaksonen kuitenkin pelkää kiellon valmistelun kestävän EU:ssa liian kauan:
”Siirtymäajat kuulostavat minusta pitkiltä. Kannatan ehdottomasti nopeampaa toimintaa. Mikäli odotamme EU-aikatauluja, ehtii satoja tonneja mikromuoveja valua vesistöihin.”

”Suomella olisi upea näytön paikka olla ensimmäisten joukossa laatimassa omat rajoituksensa mikromuovien käytölle. Voimme osoittaa vastuullisuutta ottamalla selkeän kannan”, sanoo Lotta Laaksonen.

 

Kuva: Scanstockphoto. Poishuuhdottavissa kosmetiikkatuotteissa on tyypillisesti yhtä tai kahta mikromuovia. Iholle ja hiuksiin jätettävissä saattaa olla jopa kymmentä mikromuovityyppiä. Kosmetiikkateollisuuden on kehitettävä uudet formulat, joista mikromuovit on poistettu.

Facebooktwitterlinkedin