Suomen kiertotaloushankkeelle jättirahoitus EU:lta

Facebooktwitterlinkedin

2.12.2016

Suomi menestyi jälleen EU:n Life IP -hankerahoituksessa. Seitsenvuotinen, kiertotaloutta edistävä CIRCWASTE-hanke on 19 miljoonan euron kokonaisuus.

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa.

LIFE IP -ohjelmaan kuuluvan CIRCWASTE-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Hankkeessa kehitetään kaikkiaan kahdenkymmenen yhteistyökumppanin voimin jätteitä vähentäviä toimintamalleja sekä uudenlaisia jätteiden käsittely- ja lajittelulaitteistoja, suunnitellaan kierrätysraaka-aineista uusia tuotteita ja optimoidaan kuljetuksia. Lisäksi järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja kerätään hyviä käytäntöjä.

”CIRCWASTE-hankkeen myötä Suomella on entistä paremmat mahdollisuudet paitsi saavuttaa jätehuollolle asetetut tavoitteet, myös profiloitua kansainväliseksi kiertotalouden ydinosaajaksi”, hankkeen vastuullinen johtaja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

 

Seitsemän vuotta, viidennes pinta-alasta

CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016 – 2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat hankkeen neljältä ydinalueelta – Satakunnan ja Lounais-Suomen muodostamasta Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Hankkeessa on mahdollista ilmoittautua myös edelläkävijäkunniksi.

Myllymaa korosti hankkeen avajaistilaisuudessa Suomen ympäristökeskuksesta 28.11., että hanke on prosessi, joka aktivoi toimijoita ja synnyttää yhä uusia hankkeita kiertotalouden ja jätesuunnitelman toteuttamiseksi.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva muodostavat kiertotalouden palvelukeskuksen, joka kokoaa, tuottaa ja analysoi tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työvälineitä. Palvelukeskus myös viestii osahankkeiden ja analyysien tuloksista ja levittää kiertotalouden hyviä esimerkkejä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

Mutkikas valmistelu

Poikkeuksellisen laajaa hanketta on valmisteltu kolme vuotta. Hanke oli vähällä menestyä Life IP -haussa jo viime vuonna, mutta tuolloin toinen suomalaishanke metsähallituksesta kiilasi edelle.

”Valmistelu on ollut maraton, jossa on ollut monta mutkaa. Uskalsin toivoa, että hanke vielä joskus alkaa. Komissio selvästi pitää tätä hyvänä ja haluaa seurata, miten paikallisen ja hallinnollisen tason yhteistyöelementit toimivat”, professori ja kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

CIRCWASTE-rahoituksen nyt varmistuttua Suomi on onnistunut hyödyntämään hyvin Life IP -instrumenttia. Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jarmo Muurman kertoo Suomen suunnittelevan jo kolmatta rahoitushakua, joka liittyy ilmastonmuutokseen.

EU:n lisäksi osarahoittajaksi CIRCWASTE-hankkeeseen ovat ilmoittautuneet Sitra, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Lappeenrannan kaupunki, Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy, Gasum Oy, Pirteä Porsas Oy, Rauman Biovoima Oy sekä Liikennevirasto.

 

Lue lisää:

www.syke.fi/hankkeet/circwaste

 

CIRCWASTE-hankkeen tavoitteet:

  1. Vähentää yhdyskuntajätettä, saavuttaa kierrätystavoitteet
  2. Lisätä rakennus- ja purkujätteen kierrätystä
  3. Lisätä materiaalitehokkuutta ja ehkäistä jätteen syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla
  4. Lisätä mineraalijätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä
  5. Vähentää vaarallisten jätteiden määrää ja tehostaa talteenottoa
  6. Tuottaa uutta tietoa mm. materiaalivirroista ja arvoketjusta
  7. Avittaa järjestelmätason muutoksia
Facebooktwitterlinkedin