EU vääntää kierrätystavoitteesta: viiden prosenttiyksikön helpotusta esitetty

Facebooktwitterlinkedin

14.12.2016

 

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa Slovakia on ehdottanut EU:n kiertotalouspakettiin liittyvien yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden laskemista.

Euroopan komissio esitti vuosi sitten ehdottamassaan kiertotalouspaketissa, että yhdyskuntajätteen kierrätystavoite tiukentuu 60 prosenttiin vuonna 2025 ja 65 prosenttiin vuonna 2030.

Slovakia on esittänyt nyt kompromissiehdotuksenaan, että vuoden 2025 tavoitetta laskettaisiin 55 prosenttiin ja vuoden 2030 tavoitetta 60 prosenttiin. Slovakia ehdotti EU:n neuvoston ympäristövaliokunnan työryhmäkokouksessa lievennyksiä myös muovi- ja puupakkausten kierrätysastetavoitteisiin.

Kompromissiesitys on saanut työryhmässä ristiriitaisen vastaanoton. Osa jäsenmaista pitää alkuperäisiä tavoitteita epärealistisen tiukkoina, osa taas haluaa mahdollisimman kunnianhimoiset tavoitteet. Osan mielestä tavoitteista on turha neuvotella, ennen kuin varmistutaan, että edes nykytaso lasketaan ja määritellään kaikissa jäsenmaissa yhteneväisesti.

Keskustelu on painottunut tavoiteasetantaan. Vähemmälle on jäänyt pohdinta siitä, kuinka kierrätys voitaisiin toteuttaa niin, että saataisiin laadukkaita, vaarattomia uusioraaka-aineita, joille on olemassa ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan hyviä käyttökohteita ja kysyntää markkinoilla.

 

Uudelleenkäyttöä ei sittenkään mukaan kierrätyslaskentaan?

Myös kierrätyksen laskentamenetelmät ovat herättäneet paljon keskustelua. Viimeisimmässä työryhmän kokouksessa marras-joulukuun vaihteessa näytti siltä, että jäsenmaiden enemmistö ei tukisi Suomen kannattamaa esitystä siitä, että uudelleenkäyttö huomioitaisiin kierrätysasteen laskennassa.

Keskusteluissa on esitetty, että esimerkiksi puisten kuormalavojen korjaamista ei pidettäisi uudelleenkäyttöön valmisteluna. Tämä on Suomelle kriittinen tulkinta, koska jos kuormalavojen korjaamista ei voisi jatkossa laskea kierrätysasteeseen mukaan, Suomen puupakkausten kierrätysasteet laskisivat nykyisestä noin 15 prosentista huomattavasti.

Suomella olisi käytännössä lähes mahdoton työ päästä puupakkausjätteelle vuodelle 2025 esitettyyn 60 prosentin tavoitteeseen tai edes Slovakian nyt esittämään 50 prosentin kompromissitavoitteeseen.

 

Äänestys kevättalvella

 

Euroopan unioni valmistelee parhaillaan kiertotalouspakettia ja siihen liittyvien kuuden jätedirektiivin muutoksia. EU:n neuvosto on käsitellyt aihetta ympäristötyöryhmän kokouksissa tämän vuoden aikana. Työryhmän seuraava kokous on tammikuun puolivälissä.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Riitta Levinen ennakoi Slovakian todennäköisesti valmistelevan tähän kokoukseen uuden kompromissiesityksen yhdessä seuraavan puheenjohtajamaa Maltan kanssa. Euroopan parlamentin mpäristövaliokunta äänestää direktiiviehdotuksista tammikuun loppupuolella. Parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvottelut kiertotalouspaketista käynnistynevät kevään aikana.

Jätteiden energiakäyttöä käsittelevä Waste to energy -tiedonanto on viivästynyt ja se annetaan näillä näkymin alkuvuonna.

Facebooktwitterlinkedin