EU:n kierrätystavoite johtaa harhaan

Facebooktwitterlinkedin

22.8.2014

EU:n nykyinen rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoite ei johda ympäristön kannalta parhaisiin hyödyntämistapoihin vaan suosii maantäyttöä, toteaa laaja pohjoismainen tutkimus.

Vuonna 2008 EU asetti jätepuitedirektiivissään tavoitteeksi, että rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään vähintään 70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite livahti direktiiviin mukaan valmistelun loppumetreillä, eikä sen vaikutuksia ehditty tuolloin arvioida. Nyt Pohjoismaiden ministerineuvosto on tutkinut tämän kierrätystavoitteen vaikutuksia päästöihin ja resurssienhallintaan.

Tutkijoiden mukaan rakennus- ja purkujätteelle asetettu 70 prosentin kierrätystavoite ei ole sittenkään ympäristölle paras vaihtoehto.

70 prosentin yleinen kierrätystavoite ei huomioi hyötykäytön laatua eikä suosi ympäristön kannalta parhaimpia kierrätystapoja. Se ei erottele sitä, onko jätteet hyödynnetty parhaisiin mahdollisiin kohteisiin neitseellisiä luonnonvaroja korvaten, vai käytetty vain maantäyttöihin ja muihin vähäarvoisiin sovelluksiin.

Könttätavoite ohjaa kiinnittämään huomion kaikkein painavimpien jätevirtojen hyödyntämiseen, vaikka ympäristö voisi hyötyä enemmän kevyempien jakeiden oikeanlaisesta kierrätyksestä.

Lisäksi jätetilastointi sopii huonosti talonrakentamisen ulkopuolelta tulevien rakennus- ja purkujätteiden tilastointiin. Suuret materiaalivirrat kuten asfaltti ja sorapäällysteet saattavat jäädä kokonaan jätetilastojen ja samalla kierrätysprosenttien laskennan ulkopuolelle, mikä heikentää koko tavoitteen arvioinnin luotettavuutta.

Yli kaksivuotisessa tutkimushankkeessa oli mukana kuusi tutkimuslaitosta Pohjoismaista. Suomesta mukana oli VTT.

Raportti on ladattavissa ministerineuvoston kotisivuilta.

Lue lisää 29. elokuuta ilmestyvästä Uusiouutiset-lehdestä.

Facebooktwitterlinkedin