EU:n tekstiilistrategia: Pikamuoti saatava pois muodista

Pikamuodille loppu
Facebooktwitterlinkedin

Euroopan komissio on tänään (30. maaliskuuta 2022) julkaissut tiedonantonsa EU:n kestävien ja kiertotalouden mukaisten tekstiilien strategiaksi.

EU:n tavoitteena on, että vuonna 2030 EU-markkinoille saatetut tekstiilituotteet olisivat pitkäikäisiä ja kierrätettäviä sekä pääasiassa valmistettu kierrätetyistä kuiduista.

Komission visiona on, että tekstiilituotteissa ei olisi haitallisia aineita ja ne olisi tuotettu sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen.

Tätä tarkoitusta tukevat sitovat, tuotekohtaiset vaatimukset ekologiselle tuotesuunnittelulle.

Vision mukaan pikamuoti menee pois muodista samalla, kun kuluttajien saataville tulee edullisia uudelleenkäyttö- ja korjauspalveluita.

Kierrätys korvaisi tekstiilien polttamisen ja kaatopaikkaamisen, mikä edellyttää innovatiivisia kuitujen kierrätysteknologioita sekä uudenlaisia, entistä vastuullisempia liiketoimintamalleja.

 

Tekstiileille tuottajavastuu

 

Euroopan komissio esittää, että EU:n jäsenmaissa toimisi harmonisoitu tekstiilien tuottajavastuu. Tämä tarkoittaa, että tekstiilejä valmistavat ja maahantuovat yritykset olisivat vastuussa tekstiilien jätehuollon aiheuttamista kustannuksista.

Komissio aikoo esittää laajennettua tuottajavastuuta tekstiileille vuonna 2023 julkaistavassa uudessa jätepuitedirektiivissä.

Nyt julkaisussa strategiassaan komissio vihjaa, että tuottajia ohjattaisiin ekomodulaatiomaksuilla kiinnittämään huomiota jätteen synnyn ehkäisyyn sekä siihen, että käytöstä poistuvat vaatteet ja tekstiilit saataisiin ensisijaisesti kerättyä uudelleenkäyttöön.

Komissio aikoo asettaa uudelleenkäytölle pakollisia tavoitteita, samoin tekstiilijätteen kierrätykselle. Tarkemmat tavoitteet on tarkoitus asettaa EU-lainsäädännön uudistuksen yhteydessä vuonna 2024.

Tuottajavastuu on jo voimassa monille jätteille, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromulle, akuille ja paristoille sekä pakkauksille. Muutamat EU-jäsenmaat ovat ottaneet tuottajavastuun käyttöön myös tekstiileille.

Suomessa kunnilla on ollut vahva rooli kuluttajilta kerättävän poistotekstiilin jätehuollossa ja kierrätyksessä. Paimiossa avattiin juuri marraskuussa uusi poistotekstiilien kierrätyslaitos. Jää nähtäväksi, miten komission esitys tekstiilien tuottajavastuusta vaikuttaa Suomessa jo rakennettuihin keräys- ja kierrätysjärjestelmiin.

 

Myymättä jääneitä vaatteita ei saa enää tuhota

 

Resurssien viisaan käytön nimissä komissio aikoo kieltää yrityksiä tuhoamasta myymättä jääneitä tai palautettuja tekstiilituotteitaan.

Läpinäkyvän valvonnan takaamiseksi suuryritysten olisi julkaistava se, kuinka paljon ne tuhoavat tekstiilituotteitaan. Yritysten olisi myös kerrottava, paljonko niiden tuotteita päätyy uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, polttoon tai kaatopaikoille.

Läpinäkyvän raportoinnin ja tiedonkulun avuksi komissio suunnittelee digitaalisia työkaluja kuten digitaalista tuotepassia ja tekstiilien digitaalisia tuotelappuja koskevaa säätelyä. Vaatelapussa olisi jatkossa kerrottava paitsi valmistusmateriaali, myös joitakin kiertotalouden edellyttämiä tietoja.

 

Julkisiin hankintoihin pakollisia kestävyyskriteerejä

 

Julkisiin hankintoihin tulisi pakolliset kriteerit sille, että hankittavat tekstiilituotteet ovat kestäviä, uudelleenkäytettäviä, korjattavia ja kierrätettäviä.

Komissio kaavailee myös käyttöosuusvelvoitetta kierrätyskuiduille. Se tarkoittaa, että tuotteen valmistuksessa olisi käytettävä tietty prosenttiosuus kierrätyskuituja.

Komissio on käynnistänyt työn, jonka tarkoituksena on saada keinoja asusteiden ja jalkineiden ympäristöjalanjäljen arviointiin.

Kuluttajien oikeus saada tietoa kestävyydestä ja luotettavista ympäristöväittämistä vahvistetaan.

 

Loppu pakkotyölle

 

Komissio aikoo käynnistää loppuvuodesta 2022 sidosryhmäyhteistyön, jonka tarkoituksena on yhdessä kartoittaa koko tekstiilien ekosysteemin kestävää siirtymää ja muutospolkuja.

Komissio haluaa ympäristölle haitallisen ja ihmisoikeuksia tuotannossaan rikkovan pikamuodin siirtyvän historiaan.

Komissio kannustaa yrityksiä kehittämään itse kestävämpiä vaihtoehtoja pikamuodille sekä uusia, kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja.

Työhön halutaan mukaan myös sosiaaliset yritykset ja epäviralliset kolmannen sektorin toimijat, jotka tarjoavat esimerkiksi korjauspalveluja ja uudelleenkäyttöä. Tätä yhteistyötä aiotaan tukea verotuksella ja kestävyyttä korostavilla sosiaalisilla kampanjoilla. Esimerkiksi #ReFashionNow aktivoi jo eurooppalaisia nuoria.

Komissio valmistelee myös kokonaan uutta lainsäädäntöä, joka kieltäisi saattamasta EU-markkinoille tuotteita, jotka on valmistettu pakkotyössä tai lapsityövoimalla.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. EU kaavailee loppua pikamuodille.

Facebooktwitterlinkedin