Euroopan komissio: EU ei tarvitse lisää jätevoimaloita

Facebooktwitterlinkedin

24.2.2017

Euroopan komissio julkaisi tammikuun lopussa tiedoksiantonsa jätteen energiahyödyntämisen roolista kiertotaloudessa.

Komissio kehottaa jäsenmaita valitsemaan ja tukemaan jätteenpolton sijasta sellaisia teknologiaratkaisuja, jotka edistävät etusijajärjestyksen mukaisesti jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä tai kierrätystä.

Komission mukaan jäte-energialla katettiin vuonna 2014 EU:n energiakulutuksesta 1,5 prosenttia, eikä tämän osuuden tulisi enää merkittävästi kasvaa.

Komission mukaan jäsenmaiden tulee huomioida, että tiukentuvat erilliskeräys- ja kierrätystavoitteet tulevat todennäköisesti pienentämään jätteenpolttoon ohjautuvia jätemääriä. Tämän vuoksi jäsenmaiden tulisi vähentää investointejaan ja etenkin julkisia tukiaan sekajätettä polttaville uusille jätevoimaloille. Sen sijaan olemassa olevien voimaloiden energiatehokkuuden kasvattaminen on yhä suotavaa.

 

Vienti ok

Tiedoksianto toteaa, että EU-tasolla ei ole jätevoimaloiden ylikapasiteettia, mutta varoittaa, että voimalakapasiteetti on jakautunut epätasaisesti. Niitä maita, joissa polttolaitoksia ei ole ja jotka ovat nojanneet kaatopaikkoihin, komissio kehottaa investoimaan mädätykseen tai pohtimaan jätteen vientiä muiden maiden polttolaitoksiin.

Euroopan jätteenpolttolaitosverkostoa edustava CEWEP pitää komission tiedoksiantoa karvaana pettymyksenä. Järjestö odotti komission tunnustavan jätteet paikallisena polttoaineena, jotka auttavat EU:ta pääsemään eroon fossiilista tuontipolttoaineista. ”Tiedoksianto pohjaa valitettavasti enemmän politiikkaan kuin tieteellisiin faktoihin. Kiertotalous ei toteudu ilman jätteen energiakäyttöä”, CEWEPin presidentti Ferdinand Kleppmann toteaa.

Facebooktwitterlinkedin