Hevosen lanta vihdoin energiakäyttöön

Facebooktwitterlinkedin

Hevonkakkaa ei tarvitse enää hokea sadattelumielessä. Pian sana assosioituu hyviin uutisiin. Lainsäädäntömuutos on nimittäin helpottamassa hevosen lannan polton sallimista.

Aiemmin hevosen lannan poltto on ollut harvinaista EU:n alueella, sillä lannanpoltto on edellyttänyt tiukkojen jätteenpolton vaatimusten noudattamista.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ehdottavat ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin muutoksia. Ne sallisivat hallitusohjelman tavoitteen mukaan hevosten ja muidenkin tuotantoeläinten lannan polttamisen korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Polttoon ei tarvittaisi enää jätteenpolttolupaa.

Polttolämpötilavaatimukset ja päästöraja-arvojen määrittäminen helpottuisi. Niiltä laitoksilta, jotka jo kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin, ei enää vaadittaisi sivutuotelain mukaista hyväksyntää. Tämä vähentäisi ympäristösuojeluviranomaisten ja kunnaneläinlääkärin päällekkäistä työtä.

Hevosen lantaa muodostuu Suomessa noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Arviolta enintään 100 000 tonnia tästä poltettaisiin lainsäädäntömuutosten jälkeen.

Ehdotetut lakimuutokset ovat nyt mahdollisia Suomen aktiivisesti edistämän EU-asetusmuutoksen takia, joka astui voimaan elokuussa 2017. Hallituksen HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi -hanke on selvittänyt, millaisia hyötyjä lannanpolton helpottumisesta kentällä seuraa.

Huhtikuun alussa HELMET-hankkeessa valmistunut, Envitecpoliksen tekemä raportti ennustaa lannanpolton lisääntyvän etenkin suurten kaupunkien ja hevoskeskittymien läheisyydessä, missä soveltuvia polttokattiloita onkin jo runsaasti. Lannan hyödyntämisestä polttolaitosten polttoaineena voi parhaissa tapauksissa tulla kannattavaa jopa ilman porttimaksua.

Ministeriöt pyytävät lakiluonnoksiin lausuntoja viimeistään 9. toukokuuta.

 

Kuva: Scanstockphoto. Hevosen lannan polttoa kannattaa lähteä harkitsemaan kohteissa, joissa energialle on kohtuullisen suuri ja tasainen tarve ympäri vuoden ja joissa hevoskeskittymässä on yli 50 hevosta.

Facebooktwitterlinkedin