HKScan tavoittelee hiilineutraalia ruoantuotantoa

HKScanin ilmastosuunnitelma
Facebooktwitterlinkedin

Ruokatalo HKScan tähtää hiilineutraaliksi yhtiön oman teollisen tuotannon osalta jo vuoteen 2025 mennessä.

Toinen tavoite on muuttaa koko maatiloilta kuluttajille asti ulottuva ruokaketju hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä.

Yhtiö aikoo vähentää merkittävästi päästöjään ja lisätä hiilinieluja yhdessä sopimustuottajiensa ja muiden kumppaniensa kanssa Zero Carbon -ilmastosuunnitelman mukaisesti.

HKScan selvitti ja laski koko ruokaketjunsa päästöt hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen KPMG:n kanssa. Yhtiö laski ilmastopäästönsä maatiloilta kuluttajille kaikilla kotimarkkinoillaan Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa.

Päästöjen kokonaismäärä vuonna 2019 oli noin 2,4 megatonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Yhtiön oman teollisen tuotannon osuus on viisi prosenttia tästä.

Yhtiö on tunnistanut ilmastovaikutuksiltaan suurimmat kohteet. Näitä ovat oman tuotannon energiaratkaisut sekä alkutuotannon rehutuotanto, peltoviljely ja lannan kiertotalouskäyttö.

”On selvää, että edistyksellisellä vastuullisuustyöllä on yhä tiiviimpi yhteys liiketoiminnan kannattavuuteen”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Itämeren alueen maissa ruoantuotannon osuus ilmastopäästöistä on noin 20 prosenttia, mistä lihantuotannon osuus on noin puolet.

Lihantuotannossa merkittävimmät päästöt liittyvät rehuntuotantoon ja peltojen maankäyttöön.

 

Kuva: HKScan.

Facebooktwitterlinkedin