Ilmansaasteiden raja-arvot tiukkenevat – Ilmanlaadun näytteenottoa lisättävä

Uusi laki tuo EU:n säännöt linjaan Maailman terveysjärjestö WHO:n ilmanlaatusuositusten kanssa.
Facebooktwitterlinkedin

Tiesitkö, että EU:ssa 300 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi ilmansaasteiden vuoksi?

Euroopan parlamentti esittää, että pienhiukkasten sekä typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja otsoniepäpuhtauksien raja-arvot tiukentuisivat EU:ssa vuonna 2035.

Parlamentin esitys on hieman tiukempi kuin Euroopan komission esittämä. Komissio ehdotti lokakuussa 2022 EU:n ilmanlaatusääntöjen tarkistamista ja kunnianhimoisempia tavoitteita vuodelle 2030, jotta EU:sta tulee saasteeton vuoteen 2050 mennessä saasteettomuustoimintasuunnitelman mukaisesti.

Mepit korostavat, että komission ehdottamien ilmalaatustandardien tulee olla välitavoite, johon on päästävä mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2030.

Näytteenottopaikkoja lisää

Kaupungeissa tulee esityksen mukaan olla vähintään yksi näytteenottopaikka kahta miljoonaa asukasta kohti. Komission esityksessä luku oli kymmenen miljoonaa asukasta.

Jos alueella on todennäköisesti suuria määriä ultrapieniä hiukkasia, kuten mustaa hiiltä, ammoniakkia ja elohopeaa, näytteenottopisteitä on oltava yksi miljoonaa asukasta kohti.

Mepit haluavat myös yhdenmukaistaa ilmanlaatuindeksejä, jotta kansalaiset saavat paremmin tietoa paikallisista ilmansaasteista.

Lisäksi parlamentti haluaa vahvistaa ihmisten oikeuksia saada korvauksia terveysongelmista, jotka ovat seurausta uusien sääntöjen rikkomisesta.

Seuraavaksi parlamentti ja neuvosto keskustelevat lain viimeistelemisestä.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset

Kuva: Adobe Stock. Uusi laki tuo EU:n säännöt linjaan Maailman terveysjärjestö WHO:n ilmanlaatusuositusten kanssa.

Facebooktwitterlinkedin