Ilmastoahdistuksesta ratkaisujen tekijäksi

Kiertotalous AMK
Facebooktwitterlinkedin

Uusi ammattikorkeakouluista valmistuva sukupolvi saa aivan toisenlaiset välineet kiertotalouteen kuin edeltäjänsä.

Kaikkiaan 19 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa on lyöty viisaat päät yhteen, jotta kiertotalousajattelu on jatkossa osa kaikkia AMK-opintoja insinööristä tradenomiin ja kuvataiteilijasta sairaanhoitajaan.

KiertotalousAMK-hankkeessa on lisätty ammattikorkeakoulujen henkilökunnan kiertotalousosaamista ja kehitetty opetusta tukevia oppimisympäristöjä yhdessä alueellisten yritysten kanssa. Tietoa ja osaamista halutaan myös jakaa avoimesti.

 

Oppimateriaalit kaikkien saataville

 

Kiertotalouden oppimateriaaleja julkaistaan Opetushallituksen AOE.fi-oppimateriaalikirjastossa. Tekstien lisäksi materiaaleissa on muun muassa tehtäviä ja luentotallenteita, joten osa materiaaleista soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.

Oppimateriaalin käyttö on maksutonta, eikä käyttö edellytä tunnistautumista tai rekisteröitymistä.

Kiertotaloudesta on oppimateriaalikirjastossa yli 200 opintopisteen edestä opintojaksomateriaaleja sekä suomeksi että englanniksi. Myös ruotsinkielisiä materiaaleja on tulossa.

 

Uusia oppimisympäristöjä ja elämyksellisiä tapoja oppia

 

Kiertotalouden uudet oppimisympäristöt ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä. Opiskelijat työskentelevät niissä kiertotalouden toimeksiantojen parissa. Työpajat, pelit, retket ja yrittäjämäinen toiminta jäävät elämyksinä opiskelijan pitkäkestoiseen muistiin.

Kiertotaloutta pyritään opettamaan kokonaisvaltaisesti ja huomiomaan niin materiaalinen, pedagoginen, sosiaalinen kuin yhteiskunnallinenkin ulottuvuus. Ammattikorkeakoulut toimivat myös kiertotalousteemassa yhteistyössä yritysten kanssa, mikä hyödyttää suoraan alueiden toimijoita.

 

Yhteistyön voimannäyte

 

Kiertotalous on teemana kaikille ammattikorkeakoululle tärkeä. Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet aiotaan saattaa pysyväksi osaksi AMK-kenttää samalla kun vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Lapin ammattikorkeakoulun vetämää KiertotalousAMK- hanketta on viety eteenpäin työpaketteina; Seinäjoen AMK on vetänyt menetelmällistä kehittämistä, Turun AMK yhteisiä oppimisympäristöjä, LAB AMK opintosisältöjä ja Haaga-Helia yhteisiä toimintakonsepteja.

”Se, että peräti 19 amkia on mukana valtavan laaja-alaisessa yhteistyössä, on meiltä melkoinen voimannäyttö”, toteaa hanketta Lapin ammattikorkeakoulussa vetävä kiertotalouden erityisasiantuntija Sanna Tyni.

KiertotalousAMKia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

KiertotalousAMK verkossa:

www.kiertotalousamk.fi

LinkedIn-ryhmässä: kiertotalous amk

Katso Lapin AMK:n mainos pdf:nä

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Facebooktwitterlinkedin