Kiertotalous vauhtiin osaamisella!

Facebooktwitterlinkedin

Tarvitaan monipuolisia osaajia, jotta kiertotalous edistyy kaikilla yhteiskunnan alueilla.

Nykyinen talousjärjestelmämme perustuu jatkuvaan kasvuun, joka nojaa voimakkaasti luonnonvarojen ja maapallon resurssien käyttöön. Väkiluvun kasvun ja kulutustottumusten myötä ylitämme kuitenkin maapallon kantokyvyn rajat. tämä näkyy muun muassa erilaisina ympäristöongelmina.

Maapallon ylikulutuspäivä — eli päivä, jolloin ihmiskunta ylittää kestävän luonnonvarojen käytön tason — on vuosi vuodelta aikaisemmin. Monista maapallon resursseista, kuten maa-alasta ja puhtaasta vedestä, on tulossa huutava pula.

Nykyisen, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan ota-valmista-hävitä-talousjärjestelmän tilalle tarvitaan uusia, kestävämpiä prosesseja, joissa arvoa luodaan tehokkaammalla materiaalien käytöllä ja pienemmällä ympäristökuormituksella. Kiertotalous ei tarkoita ainoastaan jätteiden ja sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä vaan siinä kaikkien prosessien suunnittelu lähtee liikkeelle siitä lähtökohdasta, että maapallon resursseja käytettäisiin mahdollisimman kestävästi maksimoiden niiden hyödyntämisjakson pituus. Tällöin tuotteet tulee suunnitella siten, että niiden osia voidaan hyödyntää uusissa tuotteissa tai toisissa prosesseissa käytön jälkeen. Pyrkimyksenä on säilyttää tuotteiden, komponenttien ja materiaalien arvo mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa erilaiset prosessit ja tuotteet linkittyvät toisiinsa. Prosessien vaatima energia tuotetaan uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvilla järjestelmillä.

Digitalisaation nopea kehittyminen luo hyvät edellytykset täysin uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden luomiseen. Teknologian kehittyminen mahdollistaa uudenlaiset liiketoimintamallit, kuten esimerkiksi suorituskyvyn myymisen tuotteiden sijaan. Tämän lisäksi sosiaalisen pääoman rakentamisella ja jakamistalouden malleilla on merkittävä rooli kiertotaloudessa ja kestävässä tulevaisuudessa. Kiertotalouteen perustuvassa talousjärjestelmässä pyritään siis tuottamaan arvoa ja liiketoimintaa maapallon asettamien kestävyysrajojen puitteissa.

Kiertotalouden edistäminen vaatii uutta, monipuolista osaamista. Tämä täytyy ottaa huomioon koulutuksessa.

LUT -yliopiston Lahden kampuksella aloittivat ensimmäiset kaksivuotisen kiertotalouden maisteriohjelman (Master’s Programme in Circular Economy) opiskelijat syksyllä 2018. Koulutusohjelma tarjoaa laajasti kiertotalouteen siirtymistä tukevia opintoja ja kehittää osaamista eri ihmistoiminnan sektoreista, kuten ruoasta, energiasta, teknisistä kierroista ja liikkumisesta. Tavoitteena on kouluttaa monipuolisia osaajia erilaisiin kiertotalouden järjestelmien tarpeisiin.

 

Ville Uusitalo
Kirjoittaja on apulaisprofessori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimuskenttäänsä kuuluu kiertotalous ja siinä erityisesti liikennesektori.

Facebooktwitterlinkedin