Jätehuolto varautuu

Facebooktwitterlinkedin

Jätealan toimijat varautuvat koronapandemian voimistumiseen Suomessakin. Jätehuoltosektori on yksi yhteiskunnan strategisesti tärkeistä toimialoista, jonka on toimittava myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

 

Jätekeskukset ja -asemat ottavat jätteitä vastaan normaalisti, mutta kiireetön asiointi tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää myöhempään ajankohtaan. Käytäntöihin voi tulla muutoksia.

Osa jätelaitoksista on rajoittanut tai supistanut jäteasemien aukioloaikoja. Neuvontatilaisuuksia on siirretty tai muutettu etätilaisuuksiksi, ja asiakaspalvelussakin suositaan etäyhteyksiä.

 

Ministeriöiltä suositukset

 

Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö antoivat 19.3. suosituksensa, joiden tarkoituksena on varmistaa jätehuollon toimivuus myös silloin, jos epidemia laajenee.

Ministeriöiden suositus toteaa, että poikkeukselliset olosuhteet saattavat edellyttää jätehuollon järjestämistä kunnan jätehuoltomääräyksistä tai ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeavalla tavalla.

Toimijoita on ohjeistettu päivittämään häiriötilannesuunnitelmansa ja varmistamaan, että henkilöstöä on riittävästi jätehuollon kriittisten tehtävien hoitamiseen.

Suositus muistuttaa jätteenkuljettajia ja muita alan työntekijöitä hyvästä käsihygieniasta ja suojavarusteiden kuten suojakäsineiden ja hengityssuojainten käytöstä tarvittaessa.

 

Tilannetta seurataan

 

Jätealan huoltovarmuustoimikunta on päättänyt nyt kokoontua aiempaa tiuhemmin. Etäpalavereja järjestetään toistaiseksi viikoittain. Näin jätealan keskeisillä toimijoilla ja sidosryhmillä säilyy jatkuva keskusteluyhteys ja yhteinen tilannekuva.

”Tilanne on jätehuollossa samalla tavalla haastava kuin muillakin toimialoilla. Kun liikkumista rajoitetaan, sillä on vaikutuksia myös jätehuoltoon. Uudenmaan rajojen sulkeminen ei kuitenkaan vaikuta jätteiden ammattimaiseen kuljettamiseen”, jätealan huoltovarmuustoimikunnan sihteeri Timo Hämäläinen Suomen Kiertovoima ry:stä tarkentaa.

Epidemiatoimilla on vaikutuksia esimerkiksi siihen, missä kohteissa jätettä syntyy.

”Jätemäärät kanavoituvat nyt enemmän kotitalouksiin kuin vaikkapa työpaikkakiinteistöihin, koska ihmiset ovat aiempaa enemmän kotona”, Hämäläinen antaa esimerkin.

 

Vältä turhaa käyntiä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on jo muuttanut toimintaansa jonkin verran koronaepidemian takia. Suurten esineiden Nouto-Sortti-palvelu on tauolla 13. huhtikuuta saakka. Vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita keräävien autojen kierros on siirretty syksyyn.

Jätekuljetukset toimivat toistaiseksi pääosin normaalisti, samoin Sortti-asemat. Flunssakausi kuitenkin näkyy jo henkilöstön poissaoloina, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen:

”Nyt on tiukat ohjeet, että sairaana ei saa tulla töihin. Siksi voimme joutua muuttamaan Sortti-asemien aukioloaikoja.”

Sortti-asemilla on ollut viime aikoina poikkeuksellisen paljon asiakkaita.

”Asemahoitajat ovat kertoneet, että on paljon sellaisia asiakkaita, jotka tuovat vain pieniä jätemääriä. Haluammekin ohjeistaa ihmisiä, että he välttäisivät turhaa käyntiä Sortti-asemilla. Pienet määrät voi varastoida kotona. Älä tule flunssaisena asemalle ja käytä itsepalvelua”, Mäntynen sanoo.

HSY:llä häiriötilannesuunnitelmat ovat hyvin ajan tasalla. Toimintaohjeet jätehuollon toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi on mietitty.

”Kiinteistöjen ja yritysten jätehuollon on pelattava. Se on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen toimiala”, Mäntynen korostaa.

 

Käsidesiä ja etäisyyttä

 

Joensuun seudun Puhas Oy:n jäteasemilla poikkeusolot eivät vielä näy.

”Joensuun seudulla ei tartuntatapauksia ole vielä paljoa tiedossa. Tulemme ehkä viipeellä perässä. Tällä hetkellä ei korona-pidemia näy jäteasemilla esimerkiksi poikkeuksellisina asiakasmäärinä”, sanoo Puhas Oy:n käyttöpäällikkö Jari Pajarinen.

Jäteasemien lauantain aukiolot on kuitenkin peruttu siksi, että vältettäisiin suuria asiakasruuhkia. Muutenkin jäteaseman työntekijöillä on ohjeistus käsihygieniasta ja suojaetäisyyksistä.

”Olemme myös pyrkineet etätöihin niin paljon kuin mahdollista. Jätteen vastaanotossa on kiinnitetty erityistä huomiota hygieniaan ja varoetäisyyksiin. Tarkoituksena on turvata jätehuollon toimivuus”, toteaa jäteneuvoja Tommi Kukkonen.

 

Rinki-ekopisteillä katsotaan

 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy seuraa tarkasti sitä, kuinka epidemia vaikuttaa Rinki-ekopisteverkoston jätemääriin.

”Rinki-pisteiden käyttöaste on suurin piirtein normaalilla tasolla. Niitä ei ole käytetty merkittävästi tavallista enemmän eikä vähemmän tämän nyt vähän yli viikon kestäneen poikkeustilan aikana”, operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori arvioi 25. maaliskuuta.

 

Ravintoloiden sulkeminen näkyy

 

Encore Ympäristöpalvelut hoitaa yritysten, kuten kaupan ja logistiikan, teollisuuden, toimistokiinteistöjen sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten jätehuoltoa.

Liiketoimintapäällikkö Jani Rajamäki kertoo, että epidemia alkaa jo heijastua jätteen keräysrytmeihin:

”Asiakkaat alkavat sulkea kohteitaan. Joissain kohteissa tyhjennysrytmejä harvennetaan tai tyhjennykset lopetetaan kokonaan. Myös sairaaloissa ja terveydenhuollon kohteissa on tullut uusia rajoituksia”, Rajamäki sanoo.

Vielä tapahtumilla ei ole ollut suurta vaikutusta kerättävän jätteen määriin, koska suuret toimijat ja teollisuuslaitokset ovat vielä pyörineet jokseenkin normaalisti.

”Suljetut kohteet ovat olleet pieniä toimijoita, ravintoloita ja kauppoja. Kauppakeskuksen hiljentyminen alkaa varmasti näkyä jollain aikavälillä jätemäärissä”, hän ennakoi.

Rajamäki sanoo, että uusioraaka-aineeksi myytävien materiaalien hinnat heilahtelevat nyt globaaleilla kierrätysmarkkinoilla:

”Metallien hankintahinnat tulevat alas nyt todella kovaa. Sitä, miten tämä tulee jatkumaan, ei tiedä kukaan. Jätehuoltoa tarvitaan kuitenkin kaikissa maailman tilanteissa”, Rajamäki korostaa.

”Ajatukset ovat nyt eniten meidän työntekijöidemme ja alihankkijoidemme työntekijöiden terveydessä.”

 

Kierrätysmuovin kysyntä heiluu

 

Maailman kierrätysmarkkinoilta kantautuu huolta poikkeustilan aiheuttamasta epävarmuudesta sekä sen vaikutuksista kierrätysmateriaalien kysyntään. Markkinakonsulttiyhtiö ICISin Mark Victory kertoo, että kierrätetystä muovista jalostetun uusiomuovin kysyntä on pienentynyt.

Uusiomuovien pääkäyttäjiä ovat autoteollisuus, rakennussektori, erilaisten muovituotteiden kuten pihakalusteiden valmistajat sekä pakkausala.

Korona-epidemia laskee dramaattisesti autoteollisuuden uusiomuovikysyntää sitä mukaa, kun autotehtaita joudutaan väliaikaisesti sulkemaan.

Toisaalta pakkausmateriaalien kysyntä on räjähtänyt kasvuun. Esimerkiksi pesuaineita ja hygieniatuotteita, joiden pakkauksissa käytetään usein uusiomuoveja, ostetaan nyt vilkkaasti.

ICIS pelkää kuitenkin, että etenkin pienten kierrätyslaitosten ja muovin uusiointiyritysten on vaikea vastata kysyntäpiikkiin, jolloin pakkausten valmistajat saattavat turvautua neitseellisiin muoveihin. Sairastumisten aiheuttamat henkilöstön vajaukset voivat nopeasti hidastaa pienten kierrätystoimijoiden toimintaa.

Myös elintarvikekelpoisesta uusiomuovista on tällä hetkellä pulaa, mikä saattaa ajaa isoja valmistajia valitsemaan neitseellisiä muoveja.

 

Rajasulut haittaavat logistiikkaa

 

Euroopan maiden rajojen sulut ja logistiikkavaikeudet hankaloittavat nekin kierrätysraaka-aineiden markkinoita.

Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa toimiva jätelogistiikkayritys Geminor varoittaa, että koronakriisi tulee vaikeuttamaan jätteiden kuljetuksia rajojen yli, millä puolestaan tulee olemaan vaikutuksia jätteen varastointi- ja vastaanottokapasiteettiin sekä logistiikkaan.

”Tällä tulee olemaan taloudellisia seurauksia monille jätealan yrityksille”, Geminorin toimitusjohtaja Kjetill Vikingstand pelkää.

 

Kuvat: Vivianne Lemay, HSY/ Elina Manninen, Rinki.

Facebooktwitterlinkedin