Jätelain muutosesitys siirtää jätteitä pois kunnan vastuulta – Sote-alan toimijoiden on jatkossa järjestettävä itse oma jätehuoltonsa

Kuva: Adobe Stock. Osa sosiaali- ja terveydenhoitoalan yritysten jätteistä on kuulunut kunnan jätehuoltovastuulle. Hallituksen esitys siirtäisi jätteet pois kunnan vastuulta.
Facebooktwitterlinkedin

Sote-alan yritysten ja hyvinvointialueiden palveluyksiköiden on vuodesta 2026 alkaen järjestettävä itse omissa yksiköissään syntyvien jätteiden jätehuolto, jos hallituksen esitys jätelain muutokseksi hyväksytään.

Samoin vankiloiden, armeijan kasarmien ja laitosasumisen yksiköiden jätehuollosta vastaisi jatkossa jätteen haltija itse.

Tähän saakka osa näistä yhdyskuntajätteiksi luettavista jätteistä on ollut kuntien järjestämisvastuulla.

 

”Selkeyttää vastuujakoa”

Jätelain muutosesityksen taustalla on hallituksen linjaus, jonka mukaan kunnan vastuu asumisen jätteistä rajataan pääosin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvään jätteeseen.

Jätteen haltija vastaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoavien asumisyksiköiden ja laitosasumisen yhteydessä syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta.

Hallitus perustelee muutosta sillä, että se selkeyttäisi vastuujakoa jätehuollossa. Hyvinvointialueet ja sote-palvelu-yritykset voisivat jatkossa hankkia yksiköidensä jätehuollon niin sanotusti yhden luukun palveluna yhdeltä yritykseltä.

Toimijoiden ei myöskään tarvitsisi pohtia, mikä osa jätteistä on kunnan vastuulla ja mikä ei. Tulkinta on ollut epäselvä ja siitä aiheutuneita kiistoja on selvitelty hallintotuomioistuimissakin.

”Muutos selkeyttää vastuunjakoa yhdyskuntajätehuollossa ja mahdollistaa sen, että sote-alan yritykset ja hyvinvointialueet voivat järjestää oman jätehuoltonsa yhtenä kokonaisuutena”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Muutos tulisi voimaan vuoden 2026 alusta lukien eli samaan aikaan hyvinvointialueuudistusta koskevan siirtymäsääntelyn kanssa. Jätteen haltijat voisivat kuitenkin irtisanoa kunnan jätehuollon jo aikaisemmin.

 

Kuntien jätelaitosten liikevaihto supistuu

Kunnan vastuulle jäisivät kuitenkin esimerkiksi muiden kuin yksityisten oppilaitosten asuntolat ja ylioppilaskylät. Kunta vastaisi myös kotitalouksien tekemistä pienistä remonteista muodostuvan jätteen jätehuollosta.

Kuntien vastuulta siirtyisi pois karkeasti arvioituna noin 50 000 tonnia jätettä, noin 1,5 prosenttia yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.

Ehdotettu muutos voi supistaa kuntien jätelaitosten liikevaihtoa ja vaikuttaa joihinkin kuljetusurakoihin.

Jätelain muutosesitykseen sisältyy myös tekninen muutos koskien pykälää 35. Muutosesityksen mukaan kunnan päätös poiketa kiinteistöittäisen jätekuljetuksen järjestämisestä hankalissa olosuhteissa voisi koskea kaikkia kiinteistöiltä kerättäviä jätteitä, ei vain sekalaista yhdyskuntajätettä.

Jätelakiesitys on lausunnoilla 28.3.2024 saakka lausuntopalvelussa.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Osa sosiaali- ja terveydenhoitoalan yritysten jätteistä on kuulunut kunnan jätehuoltovastuulle. Hallituksen esitys siirtäisi jätteet pois kunnan vastuulta.

Facebooktwitterlinkedin