Lähes sadan kunnan jätekuljetuspäätöksistä on valitettu

Facebooktwitterlinkedin

28.4.2017

Jätekuljetuksista on kehittymässä kunnallisessa päätöksenteossa vuosikausia pyörivä ikiliikkuja.

Kaikkiaan 94 kuntaa koskevat jätteenkuljetuspäätökset olivat maaliskuun lopussa käsittelyssä joko hallinto-oikeuksissa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, tai ne oli palautettu kuntiin uudelleen käsiteltäviksi.

Jätehuoltoviranomaisia ovat työllistäneet selvitykset siitä, ovatko jätelain määrittelemät edellytykset kuljetuspalveluiden kattavuudesta, syrjimättömyydestä ja kohtuullisuudesta täyttyneet. Selvitystaakka on halvaannuttanut jätehuollon muuta kehittämistä.

Esimerkiksi Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti jätekuljetuskysymyksestä ensimmäisen kerran tammikuussa 2014. Päätöksestä tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuteen. Helmikuussa 2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Asian valmisteleminen uutta käsittelyä varten jatkui koko kesän. Valmistelusta vastasi jäteasiamies Tiia Yrjölä.

”Selvitystyö oli tavattoman työllistävää. Suurin työ oli hintojen laskemisessa, lisäksi piti tehdä kyselyjä yrityksille, Päijät-Hämeen Jätehuollolle ja monille muille tahoille. Selvittäminen vei niin paljon aikaa, että muita asioita ei voitu viedä eteenpäin”, Yrjölä sanoo Uusiouutisissa.

Kesästä 2016 lähtien käsittelyä ovat odottaneet muun muassa reilut 200 hakemusta, jotka koskevat jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämistä ja jätemaksun kohtuullistamista. Lietteitä koskeva kuljetuspäätös on tekemättä. Sähköistä asiointia ei ole päästy kehittämään. Alueen palvelutason kehittäminen on pysähdyksissä.

”Harmittaa, kun muut työt lykkääntyvät. Tekemättä jää se viranomaisen perustyö”, Yrjölä sanoo.

Helmikuussa 2017 Päijät-Hämeen jätelautakunta käsitteli jätekuljetuksia uudelleen. Sen tekemästä uudesta päätöksestä on jälleen valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

”Jos asia palaa uuteen käsittelyyn, valmistelutyö alkaa alusta. Jos taas hallinto-oikeus hylkää valitukset ja lautakunnan päätös saa lainvoiman, joidenkin vuosien kuluttua edessä on taas uusi selvitysurakka. Jätehuoltoviranomaisenhan on seurattava, että jätelaissa luetellut kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset täyttyvät”, Tiia Yrjölä sanoo.

Teija Horppu

Facebooktwitterlinkedin