Jätteenkuljetuksen muuttuviin kustannuksiin on jatkossa helpompi reagoida: Kustannusindeksi on nyt päivitetty pakkaaville jäteautoille, loka-autoille ja vaihtolava-autoille

Jätteenkuljetusten kustannusindeksi
Facebooktwitterlinkedin

Jätteenkuljetuksen kustannuskehitystä kuvaava kustannusindeksi päivittyy jatkossa neljännesvuosittain.

Näin jäteala pystyy ottamaan aiempaa paremmin huomioon esimerkiksi kuljetuskustannuksiin vaikuttavien polttoaineen hintojen äkilliset muutokset.

Jätteenkuljetuksen kustannuskehitystä kuvaavalle kustannusindeksille on tehty niin kutsuttu perusvuosiuudistus.

Perusteellisessa päivityksessä tarkistettiin eri kustannustekijöiden suhteellinen painotus. Seurattavia kustannustekijöitä ovat palkat ja välilliset palkat, polttoaineet, korjaus ja huolto, renkaat, pääoman poisto, korot, vakuutukset, liikennöimismaksut, hallinto ja ylläpito.

 

Tilataan Tilastokeskukselta

Jatkossa indeksi tilataan Tilastokeskukselta.

Uudistuksen toteuttivat yhteistyössä jätealan keskeiset toimijat eli Suomen Kiertovoima ry KIVO, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä Tilastokeskus.

Alan toimijat osallistuivat päivitykseen. Lähtötietoja päivitykseen on kerätty jätettä kuljettavilta yrityksiltä ja kuntien jätelaitoksilta.

 

”Kasvanut tarve”

Kustannusindeksillä mitataan ammattimaisen jätteenkuljetuksen kustannustekijöiden hintamuutoksia pakkaavalle jäteautolle, loka-autolle ja vaihtolava-autolle.

Uudistetun kustannusindeksin painorakenne perustuu vuoden 2020 keskimääräiseen tasoon.

Edellisen kerran indeksin kustannusrakenne on tarkistettu vuotta 2015 vastaavaksi vuonna 2017.

KIVOn asiantuntija Taina Kalluksen mukaan indeksin päivitykselle on noussut kova tarve. Päivitystyö käynnistyi jo viime vuonna, mutta helmikuun lopussa alkanut Venäjän hyökkäyssota ja sodan nostamat polttoainehinnat ovat entisestään kasvattaneet tarvetta indeksin päivitykselle. Kuljetusyrittäjät ovat olleet vaikeuksissa nousseiden kustannusten kanssa.

”On pohdittu yhdessä, kuinka usein indeksitarkistukset tulisi tehdä, jotta tällaiseen tilanteeseen ei toista kertaa jouduttaisi ja jotta olisi helpompi reagoida yllättäviin muutoksiin”, Kallus taustoittaa.

Indeksi julkaistaan neljännesvuosittain, seuraavaksi 29.4.2022, ja tämän jälkeen 27.7.2022 ja 27.10.2022. Tilastokeskus pyytää tilaamaan indeksin hyvissä ajoin etukäteen.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Jätteenkuljetuksen, kuten muidenkin kuljetusten, kulut ovat kasvaneet.

 

Polttoaineen hinnan kehitys tulee näkyviin hintakorjatussa painorakenteessa

Perusvuosiuudistuksessa polttoaineen osuus on painotetussa kulurakenteessa laskenut. Uudistus kuvaa vuoden 2020 tilannetta.

Hintakorjatussa painorakenteessa polttoaineen hinnan kehityksen vaikutus polttoainekustannusten osuuteen tulee kuitenkin näkyviin. Hintakorjattu painorakenne kuvaa kustannusten paino-osuutta tarkasteluajankohtana.

Lisäksi kaikki kolme indeksiä julkaistaan ilman polttoaineen osuutta. Tällöin indeksi kuvaa kustannusmuutoksia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa polttoaineklausuuli muuttaa kuljetusmaksua polttoaineen hinnan muutosten mukaisesti.

 

Facebooktwitterlinkedin