Jätelain toimivuuden arviointi loppusuoralla

Olli Oosi on vetänyt jätelain toimivuuden arviointityötä.
Facebooktwitterlinkedin

21.2.2014

Elokuussa käynnistynyt jätelainsäädännön toimivuuden arviointityö on nyt loppusuoralla.

Kun uusi jätelaki annettiin, eduskunta edellytti, että lain tavoitteiden toteutumista seurataan. Osana tätä seurantatyötä ympäristöministeriö tilasi vaikuttavuusarvion jätelain toimivuudesta Tempo Economics Oy:ltä.

Raportti on tarkoitus luovuttaa ympäristöministeriölle maaliskuun alkupuolella. Se julkaistaneen ympäristöministeriön raporttisarjassa maalis-huhtikuussa.

Ympäristö- ja jätealan toimijat ovat osallistuneet kuulemisiin, kyselyihin ja työpajoihin. Tavoitteena on ollut arvioida etenkin sitä, kuinka jätelaki vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn, etusijajärjestyksen toteutumiseen ja jätehuollon yksityisten yritysten ja kuntien jäteyhtiöiden toimintaedellytyksiin.

”Jätelaki on ollut voimassa vasta suhteellisen vähän aikaa, joten siinä mielessä arviointityö muistuttaa luonteeltaan implementaatiotutkimusta: mitä uusi laki ja säädökset ovat aiheuttaneet eri toimijoiden kannalta”, tiivistää työtä vetänyt konsultti Olli Oosi.

Työryhmä on tutkinut, kuinka uusi jätelaki on vaikuttanut kymmenellä alueella eri puolilla Suomea.

”Jätehuolto on hyvin kontekstisidonnaista. Toimintaympäristöt esimerkiksi haja-asutusalueilla ja taajamissa ovat täysin erilaisia. Jätelain vaikutukset näyttäytyvät eri tavoin eri alueilla.”

Oosi kertoo, että työssä on koottu suosituksia, mitä lainsäädäntötyössä ja lain seurannassa kannattaa jatkossa tehdä.

”Eriävät intressit näkyvät tässä työssä konkreettisesti, mutta mitään kovin dramaattista tai yllättävää ei tullut esiin”, Oosi sanoo.

Facebooktwitterlinkedin