Jätelakiesitys maaliskuussa?

Jätteenkuljetus määrittää nyt jätelakiuudistusta.
Facebooktwitterlinkedin

Jätelakiesitys on edennyt lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen arvioi Uusiouutisille, että jätelaki tulisi neuvoston ja käännöstyön jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi ehkä jo maaliskuun alussa.

Viimekeväisestä jätelakiesityksestä poiketen hallitus päätyi marraskuussa ehdottamaan, että jätteenkuljetuksessa säilytettäisiin sittenkin osittain vielä kaksoisjärjestelmä.

Vielä keväällä esitettiin, että kaikkien kiinteiden jätteiden kuljetus siirtyisi kunnan keskitetysti järjestämäksi. Tämä olisi selvitysten mukaan parantanut jätehuollon kokonaisuuden hallintaa ja auttanut saavuttamaan kiertotaloustavoitteita.

Marraskuussa hallitus päätyi kuitenkin kompromissiin: sekajätteen kuljetuksissa säilyisi yhä kaksoisjärjestelmä, mutta kierrätettävien jätteiden kuljetukset kilpailuttaisi kunta.

”Pitkä valmistelu kertoo, että tästä asiasta on ollut hallituksessa hyvin erilaisia näkemyksiä. On vaatinut yhteensovittamista, jotta on löydetty yhteinen sopu ja muoto, jolla jätelakipaketti saatiin lopulta etenemään”, Mikkonen myöntää.

Riita kuljetusjärjestelmistä on jatkunut Suomessa jo kymmeniä vuosia.

 

Sääntely mutkistuu

 

Keväällä tehty esitys tähtäsi järjestelmän selkiyttämiseen ja siihen, että kuljetuksista riitelystä päästäisiin rakentamaan kiertotaloutta kokonaisuutena.

Koska marraskuinen päätös muutti selvästi lausunnoilla ollutta jätelakiesitystä, ympäristöministeriö teki virkamiestyönä uuden vaikutusten arvioinnin.

”Kompromissiesitys mutkistaa sääntelyä ja monimutkaistaa kunnan jätehuollon järjestämistä verrattuna lausunnoilla olleeseen esitykseen. Vaikutuksia kierrätysasteeseen on vaikea arvioida tarkasti, mutta kokonaisuudessaan uusi jätelaki tulee lisäämään tuntuvasti kierrätystä”, Mikkonen summaa arvioinnin tuloksia.

Ympäristöministeriön hallitussihteeri Jussi Kauppila toteaa, ettei vaikutusten arviointi kerro, päästäänkö jätelakiesityksen toimenpiteillä kierrätystavoitteisiin.

”Vastuiden sekavuus jatkuu. Ministeriössä olemme sitä mieltä, että sekavuus heikentää toimintamahdollisuuksia ja varsinkin kunnan jätehuoltojärjestelmän kustannustehokkuutta”, Kauppila sanoo. Hän puhui jätelakiuudistuksesta 10. helmikuuta Alma Talentin järjestämässä Jätteestä materiaaliksi ja energiaksi -webinaarissa, joka järjestetään vuosittain helmikuussa.

Kun laki on tullut voimaan, kierrätysasteen kehittymistä seurataan tarkasti. Kauppilan mukaan tarvittaessa kiristetään erilliskeräysvelvoitteita tai muuta kierrätystä tukevaa ohjausta.

Tavoitteena on, että jätelaki astuisi voimaan heinäkuun alussa. Jätelakipaketti on myöhästymässä vuoden alkuperäisestä tavoitteesta.

Kuva: Tero Pajukallio. Jätteenkuljetukset määrittävät nyt jätelain kokonaisuudistustyötä.

Facebooktwitterlinkedin