Jätelakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa

Facebooktwitterlinkedin

Eduskunta hyväksyi täpärästi helmikuun lopussa, vähän ennen hallituksen kaatumista, jätelain muutoksen, joka täsmentää kunnan toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta (niin sanottu TSV) ja säätää tietoalustasta.

Jätelakimuutoksen mukaan jätteen tuottajan on vuoden 2020 alusta alkaen etsittävä sähköisen tietoalustan avulla markkinaehtoista palvelua jätteilleen, jos kunnan toissijaisen vastuun palvelu ylittäisi vuodessa 2000 euron rajan. Tarjouspyyntöön on odotettava vastauksia 14 vuorokautta. Vasta sen jälkeen jätteen tuottaja voi hakea kunnalta niin sanottua TSV-palvelua jätteilleen.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että 39 prosenttia kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden perusteella hoidetuista asiakkuuksista on ollut tällaisia alle 2000 euron rajan alittavia vuositasolla. Niiden osuus kokonaislaskutuksesta on ollut vain kuusi prosenttia.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy on valmistellut sähköistä tietoalustaa. Palvelu avautuu kokeilukäyttöön näillä näkymin huhtikuussa.

Jätelakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 99-85.

Oppositio SDP etunenässä olisi halunnut kaataa lakiesityksen. Puolue pelkää, ettei laki paranna kierrätystä ja että se tulee lisäämään byrokratiaa etenkin pienyrittäjille.

”SDP:ssä on seurattu surullisena tällä hallituskaudella tehtyjä kunnallista jätehuoltoa rapauttavia muutoksia. Muutokset on tehty yksityisten jätehuoltoyhtiöiden etujen nimissä, ei kuntalaisten, ympäristön tai kierrätystavoitteiden nimissä”, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Riitta Myller. Hänen mukaansa seuraavalla vaalikaudella jätelainsäädäntö pitäisi uudistaa niin, että kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden asema vahvistuu ja kierrätysaste nousee.

Jätelainsäädännön uudistustyötä on jo vuosia leimannut voimakas kunnallisen ja yksityisen sektorin vastakkainasettelu. Osa toimijoista kannattaa julkisen sektorin eli kuntien vastuuta jätehuollossa, osa taas tahtoisi antaa enemmän roolia yksityisten yritysten markkinapalveluille.

Kuva: Scanstockphoto. Eduskunta ehti vielä päättää jätelain muutoksesta ennen kuin istuntokausi päättyy eduskuntavaaleihin.

Facebooktwitterlinkedin