Kaatopaikkakielto hyväksyttiin lievennettynä

Rakennus- ja purkujäte
Facebooktwitterlinkedin

Suomi saa viimein käyttöön keskieurooppalaisille jo tutut keinot kierrätyksen ja hyötykäytön lisäämiseksi.

Valtioneuvosto hyväksyi 2.5.2013 kaksi asetusta, jotka käytännössä lopettavat orgaanisen ja biohajoavan jätteen sijoittamisen kaatopaikoille vuoteen 2016 mennessä.

Asetukset rajoittavat biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle sekä tällaisen jätteen hyödyntämistä maantäytössä.

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Rajoitukset koskevat yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä.

Rajoituksia sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Rakennus- ja purkujätteen osalta rajoitukset ovat kuitenkin täysimääräisesti voimassa vasta 1. tammikuuta 2020.

Pitkään hiottuun orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon tuli valmisteluvaiheessa vielä lievennyksiä ja poikkeuksia. Kaatopaikkarajoitusten ulkopuolelle jäävät mm. metsäteollisuuden soodasakat ja siistauslietteet.

Asetus antaa mahdollisuuden poiketa kiellosta enintään vuoden kerrallaan siinä tapauksessa, että vaihtoehtoinen jätteen käsittelykapasiteetti on vielä rakenteilla.

Facebooktwitterlinkedin