Jätelakimuutos parantaa jätevirtojen jäljitettävyyttä – Ulkomaisetkin jätteenkuljettajat jätehuoltorekisteriin

Jätteenkuljetusta
Facebooktwitterlinkedin

Hallitus hyväksyi jätelain muuttamista koskevan esityksen antamisen eduskunnalle 13. huhtikuuta 2022. Jätelain muutokset tehostavat tiedonsaantia jätteistä, niiden kuljetuksista ja jätealan toimijoista. Muutokset parantavat myös jätevirtojen jäljitettävyyttä ja valvontaa.

Jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisen edellytyksiä uudistetaan.

Suomen ulkopuolelle sijoittautuneille jätteen kuljettajille ja välittäjille, joilla on Suomeen ulottuvaa toimintaa, tulee uusi velvoite hakea hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Toiseen EU- tai ETA-maahan sijoittautunut jätteen kuljettaja voidaan hyväksyä sillä perusteella, että toiminnanharjoittaja on merkitty kotimaansa vastaavaan rekisteriin. Ulkomaisten toimijoiden hakemukset käsitellään keskitetysti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Muutosten tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman yhdenmukainen vaatimustaso ja tasapuoliset kilpailun edellytykset kaikille toimijoille.

Jätteen kuljettajilta ja välittäjiltä vaadituista vakuuksista luovutaan. Vakuuksien sijaan toiminnanharjoittajalla tulee olla liikennelupa, tai jos toimintaan ei vaadita liikennelupaa, toiminnanharjoittajan luotettavuus selvitetään. Luotettavuus selvitettäisiin Harmaan talouden selvitysyksikön tekemien velvoitteidenhoitoselvitysten perusteella.

 

Jätehuolto- ja tuottajarekisterit

Esityksellä perustetaan kaksi uutta tietopalvelua, jotka parantavat tietojen saatavuutta jätealan rekistereihin merkityistä toiminnanharjoittajista.

Jätehuoltorekisteriä koskevasta tietopalvelusta voi tarkistaa rekisteriin merkityt jätteen kuljettajat ja välittäjät sekä etsiä tarvitsemalleen palvelulle sopivaa toiminnanharjoittajaa.

Tuottajarekisteriä koskevasta tietopalvelusta voi tarkistaa tuottajarekisteriin hyväksytyt tuottajat sekä tiedot tuottajayhteisöstä ja sen jäsenyrityksistä. Tietopalvelu tuo lisäarvoa vastuullisille yrityksille, jotka ovat hoitaneet tuottajavastuunsa.

 

Siirtoasiakirjoille uusi rekisteri

Käyttöön otetaan myös uusi rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjojen tiedoista.

Rekisteri parantaa siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteiden kuljetusten valvontaa ja seurantaa sekä parantaa viranomaisten tiedonsaantia jätteistä.

Siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvat esimerkiksi vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet sekä eräät lietteet.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2022. Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset ja tietopalvelut tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023.

 

Kuva: Adobe Stock.

Facebooktwitterlinkedin