Jätteen huono lämpöarvo pakotti Westenergyn muutoksiin

Facebooktwitterlinkedin

27.5.2015

Vuonna 2012 valmistunut Westenergyn jätteenpolttolaitos suunnittelee nostavansa polttokapasiteettinsa pysyvästi 150 000 tonnista 200 000 tonniin syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä.

Syynä muutokseen on yhdyskuntajätteen arvioitua huonompi lämpöarvo.

Laitosta suunniteltaessa tuotetun höyryn määrä sidottiin ympäristöluvassa kapasiteettiin ja jätteen lämpöarvoon, joka luvassa on 11 megajoulea kiloa kohti.

Todellisuudessa jätteen lämpöarvo on ollut lähempänä 9 megajoulea per kilo.

Tämän takia Westenergy on joutunut lisäämään polttamansa jätteen määrää. Ely-keskuksen myöntämän väliaikaisen luvan turvin Westenergy on polttanut vuonna 2013 ja 2014 noin 180 000 – 190 000 tonnia jätettä vuodessa.

Virhettä korjaamaan

”Lupahakemuksessa on sattunut aikaisemmin virhe, jonka nyt korjaamme. Olisi pitänyt jo alun perin miettiä, että jos lämpöarvo vaihtelee, poltettava jätemääräkin vaihtelee. Onneksi jätettä on riittänyt”, Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi sanoo.

”Tuo korkeampi lämpöarvo oli sen ajan uskomus. Käytäntö on ollut toista.”

Alhoniemen mukaan huono lämpöarvo voi selittyä monella tekijällä.

”Kun puhutaan kotitalousjätteestä, lämpöarvon arviointi on vaikeaa. Voi pohtia, onko jätteen syntypaikkalajittelussa vielä tehtävää. Siellä voi olla liikaa polttoon sopimatonta materiaalia. Toisaalta lämpöarvo voi tuosta pudota vieläkin alaspäin, kun ruvetaan lajittelemaan muovia ja kartonkia yhä enemmän kierrätykseen.”

Westenergy varautuu ympäristölupahakemuksessa siihen, että korkean lämpöarvon jätteiden lajittelu kierrätykseen vielä entisestään tehostuu. Lupaa haetaankin nyt 200 000 tonnille yhdyskuntajätettä.

”Tuo 200 000 tonnia on kapasiteetin äärirajoilla. Jos lämpöarvo vielä kovin paljon tuosta huononee, voimme joutua käyttämään tukipolttoaineita. En näe tässä peikkoa lähitulevaisuudessa, mutta on toinen asia, mikä on tilanne 20 vuoden päästä.”

 

Savukaasupesuria mietitään

Samalla kun Westenergy pohtii kapasiteetin nostamista, se kaavailee myös hankkivansa jätteenpolttolaitokseen savukaasupesurin. Näin savukaasut saataisiin puhdistettua nykyistä tehokkaammin ja varauduttaisiin jo tulevaisuudessa mahdollisesti tiukentuviin raja-arvoihin.

Savukaasujen sisältämä lämpö olisi myös mahdollista ottaa talteen uuden teknologian avulla. Lämmön talteenotosta on tehty esiselvitys viime vuonna.

Kun lopulliset selvitykset investoinnin taloudellisuudesta ja ympäristövaikutuksista on tehty, Westenergyn hallitus tekee mahdollisesti päätöksen hankkeen toteuttamisesta ensi vuoden alkupuolella.

Savukaasuteknologian investointi on arviolta 5-10 miljoonaa euroa.

”Nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa savukaasupesuri alkaa olla jo vakio. Meillä sitä ei aikoinaan rakennettu, mutta laitokseen on jätetty kuitenkin tilavaraus, jotta katalysaattori tai pesuri on mahdollista asentaa myöhemmin. Pesurilla saadaan vielä muutamia megawatteja lisää lämpöenergiaa talteen.”

Muutokset edellyttävät YVA-menettelyä ja tarkastetun lupahakemuksen jättämistä aluehallintovirastolle. Westenergy on käynnistänyt nyt käynnistänyt yva-prosessin. Sen pitäisi valmistua tämän vuoden aikana.

Facebooktwitterlinkedin