EU:lta kovia jätteen vähentämisen tavoitteita

EU:lta Zero Pollution -toimintaohjelma
Facebooktwitterlinkedin

Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa uuden toimintaohjelman, joka tähtää luonnon ekosysteemien elvyttämiseen sekä saastuttamisen ja roskaamisen lopettamiseen.

Saastumisen ehkäisyn Zero Pollution -toimenpideohjelma tähtää siihen, että vuonna 2050 saasteet ilmaan, vesiin ja maaperään olisi saatu painettua tasolle, joka ei enää aiheuta terveysriskejä tai haittaa luonnon ekosysteemeille. EU tavoittelee myrkytöntä ympäristöä.

EU haluaa siirtää ympäristönsuojelun painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään suuntaan. Saastuttajan pitäisi maksaa aiheuttamansa vahingot. Komissio aikookin laajentaa teollisuuspäästölainsäädäntöään.

 

Jätteen syntyä ehkäistävä

Vuoteen 2030 mennessä ilmanlaadun pitäisi olla parantunut niin paljon, että ilmansaasteista aiheutuvien kuolemien määrä olisi saatu pienenentymään 55 prosentilla. Ilmansaasteiden uhkaa biodiversiteetille olisi saatava supistettua neljänneksellä.

Komissio asetti samalla kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan muoviroskaa olisi vähennettävä vesistöistä jopa 50 prosentilla ja mikromuovien vuotoa ympäristöön tilkittävä 30 prosentilla.

Tähän EU pyrkii muun muassa vähentämällä jätteen syntyä. Jopa puolet sekajätemäärästä pitäisi leikata vuoteen 2030 mennessä.

Komissio sanoo käyvänsä läpi kaiken jätelainsäädännön muokatakseen sen sopivaksi puhtaan ympäristön ja kiertotalouden tavoitteisiin vuoteen 2025 mennessä.

Jätteen synnyn ehkäisy saa nykyistä enemmän painoarvoa. EU pyrkii laadukkaisiin ja puhtaisiin kierrätysmateriaalisykleihin.

EU aikoo tiukentaa haitallisten jätteiden kuten romuautojen ja sähköromun siirtoja OECD:n ulkopuolelle.

Tuotannon ja kulutuksen päästöjen vähentämiseen otetaan käyttöön EU:n vihreän suorituskyvyn seurantajärjestelmä, joka kannustaa alueita toimenpiteisiin.

Towards a Zero Pollution for Air, Water and Soil -ohjelman edistämiseen lanseerataan kesäkuun alussa sidosryhmäalusta, joka ryhtyy edistämään ohjelman tavoitteita.

 

Kuva: Adobe Stock. EU:n uuteen Towards a Zero Pollution -toimintaohjelmaan kuuluu ehdotus, että pilaantuneita ympäristöjä kunnostettaisiin paikallisiksi virkistysalueiksi.

Facebooktwitterlinkedin