Jätteistä valmistettu biokaasu osana Pohjoismaista kaasuekosysteemiä

Facebooktwitterlinkedin

15.12.2015

Biokaasumarkkina kehittyy nyt nopeasti: kotimaisen kaasun käyttökohteita on paljon mm. teollisuudessa, liikenteessä, lämmöntuotannossa ja kuluttajakäytössä. Toimintaympäristön muutoksen taustalla on useampi samanaikainen ilmiö, kuten vähähiilisen yhteiskunnan tavoite, kuluttajien vallan lisääntyminen, kiertotaloutta vahvistava resurssitehokkuuden lisääntyminen sekä teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Nämä trendit ja arvostukset luovat voimakasta kysyntää biokaasulle.

Gasum vannoo vahvasti kestävän energiatalouden nimiin. Yhtiö haluaa vastata toimintaympäristön murrokseen kattavalla strategialla, jonka avainkohtia ovat muun muassa pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen, kestävän kehityksen edistäminen sekä kilpailukykyisten energiaratkaisujen tarjoaminen.

Nykyinen kaasujärjestelmä, Pohjoismaissa kehittyvä nesteytetyn maakaasun eli LNG:n infrastruktuuri sekä alueelliset kaasuratkaisut luovat jakelukanavan biokaasulle. Lisäksi ne varmistavat kaasun saatavuuden eri käyttökohteissa. Gasumin tytäryhtiö Skangas toimii Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, ja yhtiö avaa Poriin Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin 2016.

Myös jätteenkäsittely liittyy biokaasun avulla saumattomasti Pohjoismaiseen energiajärjestelmään ja kaasuekosysteemiin: kiertotalouden periaatteen mukaisesti toisen jäte on toisen resurssi. Gasum toteuttaa kiertotaloutta jalostamalla jätteistä valmistettua biokaasua ja tuomalla sen teollisuuden, maantieliikenteen ja kuluttajien käyttöön.

Biokaasua jalostetaan vuonna 2016 Espoossa, Kouvolassa, Lahdessa ja Riihimäellä, ja näiden neljän biokaasulaitoksen yhteiskapasiteetti on jo 130 gigawattituntia vuodessa. Gasum tavoitteena on lisätä biokaasun tarjontaa voimakkaasti ja solmia uusia biokaasukumppanuuksia.

Ekosysteemisen ajattelun mukaisesti Gasum ei tee muutosta yksin. 2010-luvun kestävä energiatalous syntyy kumppanuuksien verkostossa. Verkosto kehittyy kaiken aikaa, ja mukana olevat toimijat pääsevät hyödyntämään alati uusia mahdollisuuksia. Tästä biokaasuliiketoimintamme on oivallinen osoitus.

Esimerkki kiertotalouden kumppanuudesta on Kesko: lähes sadan Uudenmaan K-ruokakaupan sekä Keslogin Vantaalla sijaitsevien varastojen biojätteet ohjataan Labion biokaasulaitokselle Lahteen. Gasum jalostaa raakabiokaasun huippuluokan ympäristöystävälliseksi kotimaiseksi energiaksi, joka puolestaan siirtyy kaasuverkossa esimerkiksi Pauligille, Myllyn Parhaalle ja Wurstille.

Kestävän energiatalouden paletti on kokonaisuus, jossa osat täydentävät toisiaan. Maakaasu ja LNG tarjoavat huomattavia päästövähennyksiä niin liikenteessä kuin teollisuudessa muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Samalla ne auraavat tietä myös uusiutuville energiaratkaisuille, sillä niiden infrastruktuuri ja käyttökohteet sopivat sellaisenaan biokaasulle ja nesteytetylle biokaasulle.

Gasumin tavoitteena on varmistaa, että kaikki sen kaasuratkaisut luovat sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Pohjoismaisella otteella varmistamme, että kumppaniverkostomme on mahdollisimman kattava kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Kun vielä pidämme huolen, että modernit energiaratkaisut edistävät teollisuutemme kilpailukykyä, eivätkä suinkaan heikennä sitä, olemme takuulla kestävän energiatulevaisuuden tiellä.

Jukka Metsälä

johtaja, biokaasuliiketoiminta, Gasum

Facebooktwitterlinkedin