Jo kuusi tuhatta ilmoittautunut WCEF:ään

Biodiversiteetti on yksi WCEF:n aiheista
Facebooktwitterlinkedin

Maailman kiertotalousyhteisö kokoontuu etäyhteyksien ääreen, kun World Circular Economy Forum eli WCEF 2021 -tapahtuma käynnistyy Torontossa. Avajaisia vietetään 13. syyskuuta.

Sitran ja Kanadan hallinnon yhteistyössä järjestämän tapahtuman teemana on tänä vuonna kiertotalousmuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin tarttuminen.

Sitra kertoo, että tapahtumaan ja sen lukuisiin oheisohjelmiin on ilmoittautunut jo yli kuusi tuhatta osanottajaa lähes 150 maasta.

Kiertotalous kiinnostaa ympäri maailman; ilmoittautuneita on tulossa jopa Etelämantereelta.

Katse luontokatoon

Kansainvälinen foorumi tulee korostamaan kiertotalouden roolia luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vahvistajana.

Keskustelu kiertotalouden ja biodiversiteetin yhteyksistä avattiin jo eilen 8. syyskuuta. Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN, Ellen MacArthur Foundation, Ranskan kiertotalousinstituutti INEC, Sitra ja Euroopan kiertotalousfoorumi sidosryhmille (ECESP) pitivät aiheesta verkkoseminaarin EU:n #EUCircularTalks-tapahtumasarjassa.

Biodiversiteettikeskustelut

Keskustelijat muistuttivat, että luonnonvarojen käyttöönotto ja prosessointi aiheuttavat kansainvälisen resurssipaneeli IRP:n mukaan yli 90 prosenttia luontokadosta.

Kiertotalouden ja biodiversiteetin yhteyksistä on valmistumassa runsaasti uutta tutkimusta.

Ellen MacArhur Foundationin projektipäällikkö Soykeyna Gueye kertoo tutkimuksen osoittavan, että kiertotalouden mukaiset tuotannon ja kulutuksen järjestelmät veisivät vähemmän luonnonvaroja kuin nykyiset lineaarimallit.

Sitra puolestaan valmistelee mitattavia tuloksia kiertotaloustoimien potentiaalista vähentää luontokatoa.

Euroopan komission ympäristöasioiden yksikönpäällikkö Emmanuelle Maire korosti, että on hyvin tärkeää linkittää biodiversiteetin suojelu ja kiertotalous EU-lainsäädännössä.

”Olemme tunnistaneet avainarvoketjuja, joilla systeemitason muutos kohti kiertotaloutta on erityisen tärkeää. Näitä ovat rakentamisen, muovi- ja pakkausalan, tieto- ja viestintäteknologian, tekstiilituotannon sekä ruoan- ja vedentuotannon sektorit. Systeemitason muutoksella pystymme estämään luontokatoa yhdessä suojelutoimien kanssa.”

Maire totesi, ettei vielä ole kunnollisia indikaattoreita kestävälle tuotannolle ja kulutukselle. Ympäristöjalanjäljen arviointiin tarvitaan nykyistä parempaa tietopohjaa.

Kolmenlaista kestävyyttä

Kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien on havaittu vahvistavan kestävän kehityksen kaikkia kolmea aspektia: ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Kiertotalouden kolme kestävyysulottuvuutta

Kanadan Circular Economy Club (CEC) ja Circular Regions ovat tutkimassa kanadalaisia kiertotalousyrityksiä. Erin Bird ja Audrey Bayens kertoivat 8. syyskuuta pidetyssä Focus on Canadian Business Circularity -tapahtumassa tuoreista havainnoista, mihin suuntaan kiertotalous on kehittymässä Kanadassa.

”Yritysten kiertotaloustoiminta tuo kolmenlaisia kestävyyshyötyjä. Eniten toiminta tuo ympäristökestävyyttä esimerkiksi vähentämällä jätettä ja lisäämällä ympäristötietoisuutta. Mutta yritykset kertovat myös sosiaalisista kestävyyshyödyistä kuten yhteistyön synnyttämästä sosiaalisesta pääomasta ja vahvistuneesta paikallisesta resilienssistä”, Bird listaa.

Kiertotalousyritykset ovat maininneet sosiaalisen kestävyyden vahvistuneen myös sitä kautta, että kiertotaloustoimet ovat luoneet uusia yhteistoimintamalleja ja -tiloja, parantaneet ihmisten hyvinvointia ja lisänneet inkluusiota.

Taloudellisista kestävyyshyödyistä kiertotalousyritykset nostavat esiin, että kiertotalous on stimuloinut innovaatioita, tarjonnut vaihtoehtoisia tulovirtoja, synnyttänyt uusia markkinoita ja lisäarvoa sekä parantanut yritysten kilpailukykyä.

 

Kuva: Scanstockphoto. Kiertotalous kiinnostaa: WCEF 2021 -tapahtumaan on ilmoittautunut osanottajia Etelämantereelta saakka. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksistä.

Kuva 2: Kuvankaappaus Focus on Canadian Business Circularity -verkkotapahtumasta 8. syyskuuta 2021.

Facebooktwitterlinkedin