Jo puolet yhdyskuntajätteestä poltetaan

Facebooktwitterlinkedin

1.12.2015

Yhdyskuntajätteiden energiakäyttöaste on noussut 50 prosenttiin vuonna 2014. Tämä selviää Tilastokeskuksen 1.12.2015 julkaisemasta jätetilastosta.

Samalla kun polttaminen on lisääntynyt, kaatopaikkaaminen on vähentynyt selvästi.

Vielä vuonna 2013 noin 25 prosenttia Suomen yhdyskuntajätteistä sijoitettiin kaatopaikalle. Vuonna 2014 kaatopaikalle meni enää noin 17 prosenttia yhdyskuntajätteistä.

Kierrätys sen sijaan ei ole lisääntynyt. Kierrätysaste on jämähtänyt 32,5 prosenttiin.

Jätetonneina mitattuna kierrätys jopa väheni vuodesta 2013 vuoteen 2014 kaikkiaan noin 16 000 tonnia.

Suomessa syntyi 2,63 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä vuonna 2014. Vuotta aiemmin jätettä syntyi noin 50 000 tonnia enemmän, 2,68 miljoonaa tonnia.

Vaikka jätteen absoluuttinen määrä on hitusen pienentynyt, polttoon on ohjautunut lähes 180 000 tonnia enemmän yhdyskuntajätettä kuin edellisvuonna.

Eniten on kasvanut sekajätteen polttaminen jätevoimaloissa. Mutta yhä suurempi osa erilliskerätyistäkin jätteistä päätyy energiahyötykäyttöön, esimerkiksi rinnakkaispolttolaitoksiin kierrätyspolttoaineena.

Esimerkiksi muovijätettä saatiin vuonna 2014 erilliskerättyä talteen noin 51 000 tonnia. Erilliskerätyt muovit ohjautuivat lähes kokonaan (46 455 tonnia) polttoon. Tilastokeskuksen Juha Espo kertoo, että muovijätteistä yli 30 000 tonnia on muovipakkauksia, jotka ovat tilastojen mukaan näyttäneet ohjautuneen kierrätyspolttoaineen valmistukseen.

Erilliskerätyn muovijätteen kierrätys materiaalina väheni puoleen vuoden 2013 luvuista. Näistä muoveista kierrätettiin vain noin 4,5 tuhatta tonnia.

Yhdyskuntajätteiden materiaalikierrätyksen vähenemistä selittää myös se, että Suomessa on syntynyt entistä vähemmän paperi- ja kartonkijätettä, jopa 37 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2013. Myös materiaalina yleensä kierrätettävän erilliskerätyn lasin määrä on vähentynyt noin 23 000 tonnia.

Kierrätysmääriä ovat nostaneet sähkö- ja elektroniikkaromun kasvanut määrä sekä se, että muista erilliskerätyistä jätteistä yhä suurempi osa on saatu kierrätettyä materiaalina. Myös biojätteen erilliskeräys ja kierrätys ovat lisääntyneet.

Facebooktwitterlinkedin