Joka kolmas yritys epäonnistui viime vuoden päästötavoitteidensa saavuttamisessa – Onnistujat vähentävät päästöjä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa koko arvoketjussa

Päästövähennystavoitteet
Facebooktwitterlinkedin

Jo yli 3 700 yritystä on asettanut toiminnalleen tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi.

Vähennystavoitteita asettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 77 prosenttia vuodesta 2018.

Kuitenkin 33 prosenttia Carbon Disclosure Project -ilmasto-ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä ei onnistunut saavuttamaan vuodelle 2021 asettamiaan päästövähennystavoitteita.

Globaali konsulttitoimisto Bain & Companyn mukaan parhaiten päästövähennyksissä onnistuvat ne yritykset, jotka yhdistävät kunnianhimoiset vähennystavoitteet niiden määrätietoiseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.

”Yksin ei onnistuta”

Bain & Companyn tuore raportti nostaa esiin viisi toimenpidettä yritysten päästövähennysten vauhdittamiseksi myös vaikeassa globaalissa taloustilanteessa:

1) Strateginen sopeutuminen:

Yritykset eivät tarvitse uusia ilmastoskenaarioita vaan ymmärrystä skenaarioista, jotka ovat heille olennaisia, ja kykyä tunnistaa tulevat muutokset.

2) Sijoittajien ja lainanantajien merkitys:

Osakkeenomistajien odotukset hiilidioksidipäästöjen vähentämisen suhteen kasvavat, mutta samanaikaisesti he eivät useinkaan halua tinkiä lyhyen aikavälin tuotoista. Yrityksille on ratkaisevan tärkeää kyetä osoittamaan pääomamarkkinoille selvästi tähän mennessä saavuttamansa päästövähennykset ja kuvata, millaisia keinoja niillä on tehdä kestävämpää liiketoimintaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

3) Asiakaskeskeinen hiilestä irtautuminen:

Ilmastotoimissaan parhaiten menestyvät yritykset aloittavat päästöjen vähentämisen asiakaslähtöisesti ja etenevät johdonmukaisesti läpi koko arvoketjun. Yritysten on myös entistä tärkeämpää ymmärtää taloudellisessa laskusuhdanteessa toimivien asiakkaiden vastuullisuusprioriteetit ja keskittyminen kustannuksiin.

4) Kumppanuudet tulosten saavuttamiseksi:

Siirtymä hiilineutraaliin talouteen on niin iso haaste, ettei mikään organisaatio voi ratkaista sitä yksin. Yritysten on tehtävä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien muodostamassa ekosysteemissä koko arvoketjussa.

5) ”Vihreän organisaation” luominen:

Yrityksen ylin johto ja uudet työntekijät saattavat kannattaa nopeaa ja määrätietoista hiilestä irtautumista. Ilmastotyön toteuttaminen on samalla siirtynyt keskijohdon vastuulle. Kuitenkin osa yrityksistä ei investoi riittävästi siihen, että keskijohdolle annettaisiin riittävät tiedot ja työkalut ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Päästövähennykset tulee kytkeä osaksi yhtiön kannustinohjelmia, henkilökohtaisia tavoitteita ja mittareita, minkä lisäksi hiilidioksidipäästöille pitää asettaa hinta päätöksenteossa (sisäinen hiilen hinnoittelu) sekä keskijohdolle antaa selkeät suuntaviivat ilmasto- ja liiketoimintatavoitteiden yhteensovittamiseksi.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Yritykset ovat alkaneet asettaa päästövähennystavoitteita, mutta niiden saavuttaminen on haasteellista.

Facebooktwitterlinkedin