Jyrki Heilä on vuoden 2022 Bionääri

Bionääri
Facebooktwitterlinkedin

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on valinnut biokaasualan pioneeri Jyrki Heilän vuoden 2022 Bionääriksi.

Titteli julkistettiin Biotalouspäivillä Oulussa 20.9.2022.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry jakaa Bionääri-tittelin henkilölle, joka on edistänyt esimerkillään ja toiminnallaan ravinnekierrätyksen edistymistä Suomessa tai maailmalla.

Jyrki Heilä toimii hallituksen puheenjohtajana Biopir Oy:ssä sekä Nurmon Bioenergia Oy:ssä. Hän on toiminut biokaasualalla jo pitkään.

 

Uranuurtajalaitoksen perustaja

Jyrki Heilä tunnisti jo 2000-luvun alussa Saaristomeren valuma-alueen haasteet ja halusi kehittää kestävää lannankäsittelyä.

Tällöin perustettiin Biovakka Oy, joka rakensi ensimmäisen keskitetyn maatalouden massavirtoihin perustuvan biokaasulaitoksen Suomeen.

Biovakka pyrki koko ajan löytämään kehittyneempiä menetelmiä biokaasulaitoksen toisen lopputuotteen eli mädätysjäännöksen ravinteiden talteenottoon ja tuotteistamiseen.

Biovakka osallistui aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja pilotoi omilla laitoksillaan useita eri ratkaisuja. Ravinnekierrätyksen edelläkävijä, Biovakka Suomi Oy, siirtyi Gasum Oy:n omistukseen vuonna 2016.

 

Suomen suurinta biokaasulaitosta rakentamassa

Vuonna 2021 käynnistyi Biopir Oy:n Vakka-Suomen kotieläinkeskittymässä Vehmaalla sijaitseva biokaasulaitos, joka käsittelee lähistöllä olevien lihasikaloiden lannat biokaasuksi ja typpipitoiseksi nestejakeeksi ja fosforipitoiseksi kuivajakeeksi, joka siirretään Saaristomeren valuma-alueen ulkopuolelle.

Biovakassa alkanut työ Saaristomeren eteen lannan käsittelyn kehittämiseksi jatkuu yhä vahvasti.

Heilä on osakkaana Nurmon Bioenergia Oy:n biokaasulaitoshankkeessa, joka tulee olemaan valmistuttuaan Suomen suurin biokaasulaitos ja ensimmäinen pääosin kotieläintuotannon lantoja nesteytetyksi biokaasuksi ja kierrätysravinnetuotteiksi jalostava laitos. Tavoitteena on, että laitos on täydessä tuotannossa vuonna 2024.

”On todella hienoa saada tämä teiltä, alan osaajilta. Biokierto on tämän toimialan mahdollisuus ja välttämättömyys. Aina kun käsittelemme biohajoavia materiaaleja, syntyy energiaa, turvallisia kierrätysravinteita tai muita tuotteita. Mielestäni nämä asiat ovat tällä toimialalla edenneet vuosien varrella jonkin verran, mutta kehitettävää löytyy edelleen paljon. Tämä ala on niin laaja, että todellisia osaajia on rajallinen määrä”, Heilä kiteyttää.

Facebooktwitterlinkedin